Fjellrev tilbake på gamle jaktmarker – og lar seg fotografere

– Dette er strålende nyheter! Vi er ikke i tvil om at uttaket av rødrev er årsaken til at fjellreven nå vender tilbake til sitt gamle revir. Det sier Kjell Derås, leder av Norges Naturvernforbunds fjellrevutvalg i en kommentar til at fotoboksene som er satt opp i fjellrevområdet på Varangerhalvøya i år for første gang har fått bilder av det sterkt utrydningstruete dyret. I 2005 tok boksene 200 000 bilder uten å registrere fjellrev. Rødrev ble derimot avbildet i 85 % av boksene.

– Rødreven er større og sterkere. Den dreper fjellrev eller fortrenger den. Erfaringer fra Sverige viser at rødrevkontroll bidrar til å hjelpe fjellreven tilbake til områder den har mistet til sin større fetter, men det har ikke vært lett å få til tilsvarende tiltak i Norge. Naturvernforbundet ville ha uttak av rødrev i Børgefjell. Det ble avvist. Imidlertid aksepterte Direktoratet for naturforvaltning å prøve dette tiltaket på Varanger-halvøya, forteller Kjell Derås. – At fjellreven kommer tilbake når rødreven tas ut, viser vi hadde rett når vi stod på og krevde dette tiltaket. Men det viktigste er selvsagt at vi nå øyner håp for den sårbare sjarmøren i pels.

Direktoratet for naturforvaltning finansierer Fjellrevprosjektet i Finnmark. Prosjektet styres av Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø og er satt sammen av delprosjekter. Overvåkningen med fotobokser er et slikt delsprosjekt, og Statskog Fjelltjenesten står for det praktiske arbeidet.

Fjellrevprosjektet rapporterte at det i 2005 ble det tatt ut 183 rødrev. Av disse ble 134 tatt under vanlig jakt. I tillegg tok Statskog Fjelltjenesten ut 49 rødrev i områder med kjente fjellrevhi.

Leder av Statskog Fjelltjenesten i Finnmark, Elin Skog forteller at det i 2005 ble satt ut 48 fotobokser med åte. 20 av boksene står i fjellrevområde på Varangerhalvøya og resten i referanseområder. – Fra februar til mai tar fotoboksene et oversiktsbilde hvert 10. minutt hele døgnet. I 2005 ble det tatt over 200.000 bilder. 26.000 av dem inneholdt dyreliv, men ingen bilder viste fjellrev, opplyser hun.

I år ble det funnet bilder av to fjellrev. – Avstanden mellom dem er stor. Vi er sikre på at det to forskjellige fjellrever. Ved begge lokalitetene er det kjente hi. Spor tyder på at pardannelse kan være på gang, sier Elin Skog.

Mens Naturvernforbundets Kjell Derås ikke nøler med å koble tegnene på reetablering av fjellrev med uttak av rødrev, er prosjektleder professor Rolf Ims ved Universitetet i Tromsø mer forsiktig. Til Statskogs nettside sier han at det er svært oppløftende å se at det nå dukker opp fjellrev hvor den ikke er observert på flere år. Samtidig presiserer han at det er altfor tidlig å trekke noen konklusjon om dette er et resultat av en redusert rødrevbestand på Varangerhalvøya.

– Jeg har forståelse for at professor Ims uttrykker seg slik. Når jeg tror på rødrevreduksjon, er det fordi resultatene fra Sverige er entydige. Vi har ved selvsyn konstatert at tiltaket virker, og det vil virke enda bedre i kombinasjon med andre tiltak, slår Derås fast.

– Men nå skal vi først nyte den gode nyheten fra Varangerhalvøya. Det trenger vi, – for Norges Naturvernforbund har arbeidet for å redde fjellreven siden 1995, og det har vært langt mellom oppturene. Men når gleden har sunket inn, må vi gå nye runder og stille krav om andre tiltak som er nødvendige for å suplere rødrevjakta. Fjellreven skal reddes! avslutter Kjell Derås.

Temaside: Redd fjellreven!

Les sak på Statskogs nettside

Prosjekt fjellrev, et samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF og Statskog med støtte av DN

Tidligere saker:
23.05.2005 Prosjekt Fjellrev avspises med smuler
32.06.2005 Rømt oppdrettsrev truer fjellreven
25.08.2005 Statskog aktivt inn i arbeidet for å redde fjellreven
21.03.2006 – Vil DN avlive Prosjekt Fjellrev?Ja, jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for fjellreven