Fjordene for Fisk, ikke gruveavfall! – Oslo 29. mars

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom inviterer til Stormarkering framfor Stortinget, lørdag 29.mars kl 11.30-13.00. Appeller og kulturinnslag.

Kravet er, at regjeringen må sikre framtida for de fiskerike, verdenskjente norske fjordene.

Det må ikke tillates utslipp av gruveavfall i flere fjorder – utslipp av gruveavfall i sjø må avvikles i Norge som ellers i verden!

Framtida til Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjord i Finnmark avgjøres av Erna Solberg-regjeringen i år, ved kommunalminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Dette er rene, fiskerike fjorder, som også har beskyttelse som Nasjonale laksefjorder.

Gruveselskap søker nå om mineralutvinning med dumping av flere hundre millioner tonn gruveslam og kjemikalier rett i de to fjordene!

Dette er miljøskadelig industripraksis som verden med noen få unntak har forlatt.

Vi krever at rike Norge stiller seg solidarisk, ikke senker internasjonal miljøstandard ved å tillate billigdumping av gruveavfall i fjordene.

Du og alle, er invitert til markering utenfor Stortinget, mot dumping av gruveavfall i norske fjorder!

Det er alvor for fjordene nå, vi trenger din hjelp. Bli med og si fra til regjeringen, før det er for sent:

Nei til dumping av gruveavfall i norske fjorder!