Folkemøte om gruvedrift i Kautokeino

24.09.2012 arrangerte Naturvernforbundet i Kautokeino sammen med det lokale flyttsamelaget åpent møte om gruvedrift med omlag 25 deltakere

Innledere på møtet var:

Svein Lund, leder Naturvernforbundet i Kautokeino

Johan Klemet Kalstad, varamedlem av styret i Arctic Gold

Solveig Joks, samfunnsviter

Her følger innledninga til Svein Lund. (på norsk) og noen hovedtrekk av innledninga til Solveig Joks, på samisk og oversatt til norsk.