FOLKEMØTE OM GRUVEDRIFT OG DUMPING AV GRUVEAVFALL I REPPARFJORD

Onsdag 21.mai arrangerte Naturvernforbundet i Vest-Finnmark folkemøte på Miljøbygget i Kvalsund

Les Finnmark Dagblads reportasje fra møtet her.

Innledninger ved

Jan Helge Fosså


Saksbehandler for Nussir-saken ved Havforskningsinstituttet
(Innleder også til debatt i kommunestyret i Hammerfest torsdag kl. 12:00)

Bente Bjercke


Frilansjournalist og fotograf
om » Røde fjorder, knuste fjell og reinen som forsvant»?
Forfatter av heftet ”Det norske gruveeventyret”

Arr: Naturvernforbundet i Vest-Finnmark