Fylkesmannen ga Naturvernforbundet medhold!

Naturvernforbundet i Finnmark klaga på at Alta kommune hadde gitt dispensasjon for turistfirma til toppturer med skuter. Nå har Fylkesmannen behandla saka og trukket dispensasjonen tilbake.

Her kan du lese Fylkesmannens brev av 24.04.2013.