Fylkesmannen har innført forbud mot barmarkskjøring på Varangerhalvøya

Fylkesmannen har innført et begrenset forbud mot barmarkskjøring på Varangerhalvøya fordi dette området skal bli nasjonalpark. – Dette er veldig positivt og viser at Fylkesmannen tar grep i denne saken. Motorisert ferdsel fører til skader på naturen som vil forringe dette kommende nasjonalparkområdet. Derfor har kommunene tidligere fått klar beskjed om være restriktive med å gi kjøredispensasjoner, men dette har de ikke respektert, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Fylkesmannen skriver i en pressemelding at forbudet er innført fordi kommunene igjen har gitt flere dispensasjoner for barmarkskjøring inn i området. Dette til tross for at Fylkesmannen både i 2004 og 2005 opphevde tilsvarende dispensasjoner. Det nye forbudet gjelder altså kjøring selv om en kommune har gitt dispensasjon. I tillegg til skadene på naturen er det også tatt med i vurderingen at det i år er registrert fjellrevynglinger i de aktuelle områdene.

Elgvin forklarer at Fylkesmannens generelle forbudsvedtak retter seg særlig mot Vadsø kommune, som i flere år har gitt dispensajoner for kjøring som Fylkesmannen mener er i strid med motorferdselloven. Vadsø kommune har gitt dispensasjoner for bærplukking og andre formål i dette området til tross for instruksen fra Miljøverndepartementet.

– Kommunen fortsatte å gi dispensasjoner. Det var fire vedtak bare i 2005; to dispensasjoner ble inndratt av Fylkesmannen, men et par uker etter gav kommunen nye dispensasjoner. Kommunen unnlot dermed å følge pålegg gitt av overordnet myndighet. Derfor anmeldte vi kommunen i fjor vinter fordi vi mente de burde ilegges foretaksstraff (jfr. strl.l § 48a). Men politiet henla saken, sier Elgvin.