Fylkesmannen i Finnmark: Gruveutslipp i Kvalsund ulovlig

I et brev til Klima- og forurensingsdirektoratet 15.05.2012 sier Fylkesmannen i Finnmark at Nussirs planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden vil være i strid med Vannforskrifta og EUs vannrammedirektiv.

Her kan du lese Brevet fra fylkesmannen