Golli: Jearru = Dárbu?

Luonddugáhttenlihttu lea čájehan ahte ii leat dárbu roggat eambbo golli. Muhto Norsk Bergindustri vástida ahte nu guhká go olbmot ostet golli, de lea dárbu roggat.

Norsk bergindustri ákkástallá ahte mii buohkat dárbbašit minerálaid, ja ahte lea de mávssolaš midjiide ahte sii besset roggat juohke saji gos juoidá sáhttá gávdnat. Dát ákkát geardduhit buot guvkebealušteaddjit, maŋimus ledje Arctic Golda báikkálaš reaŋga ja Arctic Drilling bohkanfitnodat. Aviisačállosis čájeheimmet gieskat ahte go guoská gollái, de ii leat dákkár dárbu. Gávdno máilmmis lagabui 100000 tonna golli mii lea dušše investerema várás, ja jahkásaš dárbu dálkásii ja industrijai ii leat go sullii 400 tonna. (Loga eambbo dás: http://gold.org) Ii leat maicce vejolaš bealuštit golleroggama ákkáin ahte mii duođaid dárbbašit eanet golli.

Guovdageainnu lagasradio jearahalai gieskat Norsk Bergindustri generalčálli, Elisabeth Gammelseter, dan birra. Son logai dalle: «Lea han márkan mii … Nu guhká go olbmot mákset golli ovddas, de lea dárbu..»

Lea hárve gullat sin jurddašanvuogi nie njuolga: Jus márkan jearrá juoidá, de lea dárbu! Muhto gean dárbu? Ii sáhte leat eará go Norsk Bergindustri miellahtofitnodagaid oasuseaigadiid dárbu dinet ruđaid.

NBI čuoččuha ahte sii beroštit birrasis. Muhto gollebuvttadeapmi lea buot nuoskideamos doaimmaid gaskkas. Go ráhkada ovtta suorpmasa, šaddá 20 tonna bázahusat. Ja stuora guovllut ja čázadagat máilmmis leat mirkojuvvon cyanidas, eallisilbbas ja eará mirkkuin gollebuvttadeamis.

Jus dárbu ja biras galgá leat vuođđun, de mii diktit golli leat eatnamis vel čuođi jagi. Muhto Arctic Goldii ja Norsk Bergindustrii lea dušše vuoitu mii lea dehálaš, leš go eatnamis dahje børsas.

Dán rádjái leat Arctic Golda boastooinnolaš golleruđat geavahuvvon oastit unnimusat guokte báikkálaš politihkkara, ovtta ovddes bargi iežas konsuleantafitnodagas ja ovtta boazodoalloorohaga. Ain báhcá oaidnit nagodit go oastit doarvái boazodoalliid ja politihkkariid nu ahte besset ollášit iežaset niegu; bilidit Biedjovággeguvllu vel eambbo ja nie rahpat luotta burget olles Finnmárkku duoddara metállaid várás maid mii eat dárbbaš.

Ávjovári luonddugáhttenlihttu
Svein Lund, jođiheaddji