Gruve-saken i Repparfjord omtales i National Geographic

Gruvesaken i Repparfjord vekker stor interesse også internasjonalt: National Geographic publiserte nylig en grundig reportasje med mange intervju og fantastisk fine bilder.

I reportasjen kan man lese om konsekvenser for både fjorden, fiske og reindrift dersom gruveselskapet Nussir sine planer realiseres. Og også om Nussir og myndighetspersoner sin argumentasjon for at kobber er nødvendig for det grønne skiftet og en klimavennlig framtid. Et sentralt tema i reportasjen er aksjonskampen som ble etablert av Natur og Ungdom og som samarbeidet med andre naturvernere og forsvarere av samiske rettigheter. Aksjonscampen varte i 100 dager.

Om planlagt dumping av gruveavfall i fjorden kan man lese om mengde og bruk av kjemikalier. Det opplyses også at det i dag er kun fire land som fortsatt tillater dumping av rester fra gruvedrift i sjø: Papua New Guinea, Chile, Tyrkia og Norge.


Konsekvenser av tidligere gruvedrift i Repparfjord på 1970-tallet nevnes, og kritikk av konsekvensutredninger angående gruvedriften som nå er planlagt. Videre vises det til marinbiologisk vurdering av faren for spredning av giftig materiale langt utover Repparfjorden, og behovet for mer kunnskap om konsekvenser for torsk og laks av gruverester i en fjord.

Det populære laksefiske i Repparfjordelva er også nevnt, og oppfiske av pukkellaks.

Og man kan lese at ikke alle i Kvalsund er imot gruvedriften. Mange ser frem til nye arbeidsplasser.

Les hele reportasjen her. (Engelskspråklig)

Om National_Geographic


Et til av fotografen Andrea Gjestvangs bilder i reportasjen: