Gruvedrift – Framtidsnæring eller naturrasering?

Innleiing av Mads Løkeland frå Naturvernforbundet, ope møte i Guovdageaidnu 28.02.2012

Her finn du innleiinga om gruvedrift på ope møte arrangert av Naturvernforbundet i Guovdageaidnu.