Gruvedrift som naturvern?

Finnmark Dagblad hadde 27.06.2011 en reportasje om gruveplaner i Karasjok. Som svar til denne har Rávdná Anti og Svein Lund, fylkesstyremedlemmer i Naturvernforbundet i Finnmark, skrevet dette debattinnlegget.

I Finnmark Dagblad 27.06.2011 serverer Morten Often, leitesjef hos Store Norske Gull, velvillig hjulpet av journalist Robin Røkke Johansen er fantastisk fortelling: I Ráitevárri-området i Karasjok er jordsmonnet fra naturens side så forurensa at det burde vært fjerna, da det inneholder en mengde tungmetaller. Slikt er det farlig å ha fritt i naturen. Naturen her er å regne som spesialavfall. Derfor er det godt å ha gruveselskap som tilbyr seg å redde naturen mot seg sjøl, med å grave opp alt av jord og berg i området for å vinne ut de farlige mineralene og nøytralisere svovelsyra som her visstnok skal flyte fritt.
        At gruveselskap forsøker å bagatellisere de negative konsekvensene av egne aktiviteter og utslipp er ikke noe nytt. Men at de forsøker å framstille gruvedrifta som en god gjerning der naturen skal reddes fra seg sjøl, det må sies å være ei stor nyvinning. Vi må bare gratulere parhestene Store Norske Gull og Finnmark Dagblad med denne fantastiske utviklinga av propagandaen. Med slike aviser trenger visst ikke gruveselskapene noen PR-avdeling, FD gjør jobben gratis for dem.   
        Often er geolog og bør derfor vite hva han snakker om. Men samtidig er han representant for det kommersielle statseide selskapet Store Norske Gull, og han har inntil nylig vært forsker i NGU. I mineralleitinga går forskere og kommersielle interesser hand i hand og kan knapt skilles fra hverandre. Finnes det ikke en ærlig og upartisk geolog som kan avsløre dette tøvet?

Svein Lund og Rávdná Anti

Medlemmer i Naturvernforbundet