Gruvemarkering i Kvalsund 24.08. – Oppdatert informasjon

Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver arrangerer lørdag 24.08. kl. 12-15 markering mot Nussirs gruveplaner og annen gruveforurensing på plassen utafor Coop i Kvalsund sentrum. Det blir appeller og kulturinnslag. Naturvernforbundet i Finnmark oppfordrer alle våre medlemmer og andre til å møte opp. Her følger pressemelding av 20.08.2013.

Pressemelding

Stor gruvemarkering i Kvalsund!

Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver arrangerer markering mot Nussirs gruve- og utslippsplaner lørdag 24.08.2013. Denne blir utafor Coop i Kvalsund kl. 12-15, og ei rekke organisasjoner og enkeltpersoner stiller opp med appeller og kunstneriske innslag.

Det vil bli appeller ved representanter for Kystfiskarlaget, Norske lakseelver, Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, samt flere sametingsrepresentanter.

Kunstneriske bidrag ved: Ivar Thomassen, Nils Rune Utsi (Slincraze), Karen Anne Buljo, Marion Palmer, Marit Anne Sara.

Dersom andre ønsker å bidra med appeller eller kunstneriske innslag, kan de ta kontakt med John Nystad på telefon 47751412.