Guovdageaidnu: Åpent møte om Biedjovággi

Naturvernforbundet arrangerte mandag 02.12.2013 åpent møte om gruveplaner for Biedjovággi. Kommunestyret, som om to uker skal ta standpunkt til planen var spesielt invitert.

Vi kommer snart til å legge ut mer informasjon fra møtet her.

Inntil videre kan du her lese innbydinga til møtet og presentasjonen som leder i Naturvernforbundet i Ávjovárri hadde på møtet.

Visste du dette om Biedjovággi?

Om kort tid skal Kautokeino kommunestyre ta standpunkt til planen for ny gruvedrift i Biedjovággi. Men vet vi som bor i kommunen og de som skal bestemme nok om hva et ja til gruvedrift vil innebære?
Naturvernforbundet vil derfor gjøre som Arctic Gold, og invitere kommunestyrets medlemmer til et møte. Det blir på
LES-bygget mandag 02.12.2013 kl. 18-20.
Vi har ingen millioner å dele ut til kultur og næringsfond, men vi har gravd litt i saka og funnet noen svar og noen uløste spørsmål som vi gjerne vil dele med dem som skal ta avgjørelsen.
Her er et utdrag av våre svar og spørsmål:
– Arctic Gold hevder at det bare er snakk om 5km2. Men virkningene for reindrifta rammer et mye større område. Hvor mange siidaer må gi opp drifta?
– Nussir sier at landdeponi gir stor avrenning av tungmetaller til naturen. Hva da med landdeponi i Biedjovággi?
– I driftsåret 1988 brukte gruva i Biedjovággi til sammen 143 tonn av kjemikaliene Flotanol, brent kalk, natriumamylxantat, Aerophine og kalsinert soda. Hvor er disse kjemikaliene nå? Hvilke kjemikalier vil bli brukt neste gang og hvor mye?
– På kart fra driftsperioden er en klaringsdam i gruveområdet kalt «Fangeljávri» etter den første eieren av gruva. Der er det nå 22 år etter siste drift svært store mengder av oppløste giftige tungmetaller.
– Verden har 100000 tonn gull på lager. Hvorfor endevende Biedjovággi etter 4 tonn til?
– Mineralstrategien sier Norge skal være attraktivt for den internasjonale mineralindustrien. Hva gjør det attraktivt å investere i Biedjovággi? Det er ikke store mengder, ikke lett tilgjengelig. Hva kan det være da? Lave lønninger eller lave miljøkrav?
– Under en prosent av gruveområdet er forsøkt revegetert. Hvordan ser det ut i dag? Hvordan vil det bli etter neste drift?
– Innafor en radius av 5 km fra Biedjovággi er det i tillegg til Arctic Gold 4 selskap med leiterettigheter: Norwegian Mineral Group, Norwegian Resource Venture, Scandinavian Resources og Mineralia. Hvem står bak dem?
– Arctic Gold vil gi penger til Samisk videregående skole og reindriftsskole for å starte bergverkslinje. Når drifta er over etter 5-6 år, hva skal de utdanna gruvearbeiderne gjøre da?
– Konsulentselskapet Rambøll har gjort planprogrammet. En som da arbeida der sitter nå i styret for Arctic Gold. Skal samme selskapet gjøre konsekvensanalysen? Blir det objektiv og pålitelig kunnskap?
Mer om dette kan du høre om du kommer på møtet. Møtet er åpent for alle.
Vel møtt!
Naturvernforbundet i Ávjovárri