Har anmeldt oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes

Naturvernforbundets har anmeldt skip-til-skip oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. – Vi gjør dette fordi svært mye tyder på at selskapet Kirkenes Transit har brutt sikkerhetskravene fra Statens forurensningstilsynet (SFT). NRK og Dagbladet Finnmarken har tatt bilder av et tankskip som ligger en halv skipslengde fra iskanten under oljeomlasting. Dette bryter helt klart med den sikkerhetsmarginen SFT krever. På grunn av oljeberedskapen skal det ikke skal være fast is innenfor en radius på 2 nautiske mil (3,7 km), sier Gunnar Reinholdtsen, leder i Naturvernforbundet i Sør-Varanger.

– Innslag på Nordnytt onsdag 01.03 dokumenterer også at det er både fast og løs is like ved tankerne. Det er underlig at operatørene ikke klarer å se isen, de hevdet nemlig at den ikke var der. Vi varslet politiet, men de grep ikke inn. SFT er ikke til stede, de baserer seg på hva kontraktøren, Kirkenes Transit as, selv melder. Konsekvensene ved en eventuell ulykke kan bli dramatiske både for lokalbefolkningen i Sør-Varanger og for det unike dyrelivet, påpeker Reinholdtsen.

– Omlastingsoperasjonen ble anmeldt fordi vi mener at bilder og TV-innslag bør ses på som dokumentasjon på at sikkerhetskravene ble brutt. Politiet valgte heller ikke denne gangen å gjøre noe, de begrunnet dette med at SFT sier at alt er i orden. Problemet er bare at SFT ikke har kontrollert de faktiske forholdene, de baserer seg som sagt på på informasjon fra Kirkenes Transit as, forklarer Reinholdtsen.

Reinholdtsen forklarer at Kystverket er norsk maritim myndighet – og er til stede når disse skip til skip operasjonene starter. Men de tar kun ansvar for navigasjonen.

– De er altså eneste norske myndighet på stedet, og likevel rapporterer de ikke åpenbare brudd på sikkerhetsbestemmelsene, som de selvsagt kjenner til. Naturvernforbundet ber derfor om at Miljøverndepartementet sørger for at omlastingsoperasjonene blir kontrollert slik at fortsatte brudd av sikkerhetsbestemmelsene ikke får fortsette. Hvis dette ikke er mulig ber vi om at ytterligere oljeomlastinger stoppes, sier Reinholdtsen.

Tidligere har også Naturvernforbundet sendt klage til Miljøverndepartementet på vedtaket til SFT om å tillate skip-til-skip-omlasting av russisk gasskondensat i det svært sårbare økosystemet i Sør-Varanger i Finnmark. Forbundet etterlyste blant annet en konsekvensutredning, les tidligere sak.

Les saken i Dagbladet Finnmarken

Saken på NRK Nordnytt

Temaside: Miljøgifter og forurensning

Omlastingsoperasjonen ble anmeldt fordi Naturvernforbundet mener at bilder og TV-innslag bør ses på som dokumentasjon på at sikkerhetskravene ble brutt.
Foto: Hallgeir Henriksen, Dagbladet Finnmarken

 

Foto: Hallgeir Henriksen, Dagbladet Finnmarken