Høringssvar biomasseøkning Ytre Koven

Cermaq har søkt om biomasseøkning på lokalitet Ytre Koven i Alta.

Alta, 16.01.18

Alta kommune, Avdeling for Samfunnsutvikling

Merknad til søknad om biomasseutviding ved lokalitet Ytre Koven

Cermaq har skjerpet seg det siste året når det gjelder lus på oppdrettslaksen sin. Det er bra, men så sent som i 2016 hadde Cermaq store overskridelser av lusegrensa (grensa er 0,5 voksne hunnlus). http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/11/03/Tatt-på-senga-av-store-mengder-lus-11764914.ece

På slutten av 2017 nærmer Ytre Koven seg lusegrensa igjen. Ved siste telling i uke 1 i år, har lokaliteten ifølge BarentsWatch 0,43 voksne hunnlus, uten at databasen viser tiltak mot lus på lokaliteten. https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/32617/2018/3

Revidering av arealplanen pågår nå, og kommunen har allerede benyttet seg av anledningen til å vedta midlertidig forbud mot tiltak for et annet akvakulturareal i kommunen. Det bør da følge at også denne søknaden likebehandles.

Naturvernforbundet oppfordrer Alta kommune til å vedta midlertidig forbud mot tiltak, også for akvakulturarealet ved Ytre Koven.

Vennlig hilsen

Leif Gøran Wasskog, leder Naturvenforbundet i Finnmark

Anne-Karin Daniloff, Naturvernforbundet i Vest-Finnmark