Hurra for Sametinget!

Vi skal ikke leve av gruvedrift eller vindkraft i Finnmark! Tenk at vi er så heldige at vi har et eget parlament for urfolk som har vett til å uttale seg til fordel for naturen og landsdelen på en klok og fornuftig måte. Hadde vi ikke hatt Sametinget med dets innsikt i spådommer om fremtiden, så hadde politikerne i Finnmark rasert fylkets resurser uten tanke for hva som venter oss om noen tiår.

Vi skal ikke leve av gruvedrift eller vindkraft i Finnmark! Tenk at vi er så heldige at vi har et eget parlament for urfolk som har vett til å uttale seg til fordel for naturen og landsdelen på en klok og fornuftig måte. Hadde vi ikke hatt Sametinget med dets innsikt i spådommer om fremtiden, så hadde politikerne i Finnmark rasert fylkets resurser uten tanke for hva som venter oss om noen tiår.

Vi skal ikke leve av gruvedrift eller vindkraft. Det er det bare utenlandske investorer som tror at de kan her i Finnmark. Men vi skal leve av de næringene vi allerede har etablert i vår landsdel, fiske, reindrift og landbruk. Næringer som er i tråd med det som kan få vår planet til å overleve den pågående klima- og naturkrisen. Disse næringene er mulig å få til her så langt mot nord og det er disse som kan redde Jorda fra kollapsen, når de driftes bærekraftig, det vil si på naturens premisser.

Det blir stadig mer populært med urfolks tradisjoner og urørt natur. Folk vil ha det! Det er rett og slett hypermoderne å ta vare på næringer som ikke skader naturen, men som sørger for at den blomstrer. Forskning underbygger at vi må ta vare på økosystemene.

Langs den samme grønne tråden kan vi se den naturbaserte reiselivsnæringa som er på full fart inn. Den har vært en voldsom vekstnæring og vil komme tilbake igjen etter pandemien. Den gir lokale arbeidsplasser og inntektene blir igjen i distriktet, og ikke i utlandet eller skatteparadiser.

Arktis og befolkningstall

Vi befinner oss fortsatt på 70 grader nordlig bredde. Ta en titt til øst og mot vest. Det nordlige Grønland, Alaska og Russland. VI er supermoderne i forhold til disse våre arktiske naboland. Det er ikke mye som kan vokse og utvikles her så langt mot nord, heller ikke en massiv befolkningsvekst eller næringsutvikling. Vi har ikke folk nok til å besette alle de allerede ledige stillingene vi har per i dag, så hvordan skal vi besette hundre og tusenvis av industriarbeidsplasser?

Og hvordan kan det bli så mange flere arbeidsplasser av vindkraft i nord, når det i sør kun er mellom 1-5 ansatte i et mellomstort vindkraftanlegg? Når vi titter på statistikken så er det forunderlig å se at selveste vindkraft-kommunene i Finnmark, Måsøy, Berlevåg og Lebesby, er dem som har størst befolkningsnedgang. Hvordan kan det skje? Det sies jo at det skal føre til befolkningsvekst?

Og er vi nå egentlig i en krise angående befolkningstallet? I 2008 var det 72 400 innbyggere her, i 2018 var det 76 167 og i 2021 var vi 74 254 folk her. Jo det går litt opp og ned, men har vi virkelig en krise? Det ser mest ut som om ting er som normalt egentlig. Vi må trolig også akseptere at ikke alle folk orker de strenge levevilkårene med mørke og kulde her i nord. De har frihet til å velge det bort og noen gjør det.

Våre naturressurser og bolyst

Våre naturressurser i Finnmark er under angrep fra gruvedrift, vindmøller og tilhørende gigantisk kraftlinjeutbygging. Forvalt ressursene med tanke på fremtiden! Vi skal satse på naturbaserte næringer og reiseliv. Næringer som skaper bolyst. Mange små trygge nære arbeidsplasser, som økologisk landbruk, reindrift, kystfiskerier og småskala unike reiselivsbedrifter som byr på Finnmark. Bedrifter som er i tråd med naturens tåleevne, yteevne og har et evighetsperspektiv.

La sjarkfiskerne forvalte fiskebankene her lokalt. Og ikke storkapitalistene som bor sørpå eller oppdrettsgigantene som setter formuen sin i skatteparadiser i utlandet og ellers raserer levekårene for dem som faktisk vil bo og leve her.

Vi lever da godt slik vi har det i dag og trives veldig godt med å være få. Vi er kanskje akkurat passe mange folk i Finnmark, når vi spør oss omkring. Dette er også en av de gode grunnene til at vi bor her, vi orker ikke et liv i kø.

Bærekraftig

Disse arktiske forholdene kan vi ikke gjøre noe med. Heller ikke det faktum at Finnmark og enda mer Øst-Finnmark ER langt vekk fra det meste, fra sentrale strøk, der hvor ting skjer. Mange vil bo sentralt, i nærheten av mulighetene, Europa og verden. Det ER usentralt i Finnmark, det vil alltid være det. Nærmeste nabo er Nordpolen. Det må vi bare se i øynene. Det er ikke mer lukrativt å bo i dette isødet enn at kun omtrent 70 000 mennesker ønsker det. I hele Grønland bor det 56 000 folk. Vi må snart ta det inn over oss og akseptere det.

Og vi som bor her må leve i pakt med naturen. VI må leve bærekraftig på naturens premisser. Det nytter ikke å utnytte og ødelegge verken fiskebankene eller fjellene til næringer som ikke er bærekraftige, slik som oppdrett i åpne mærer og gruvedrift. Det er fjordfiske og beiteland som er bærekraftig og det kan vi fortsatt leve av her nord. Og legge tilrette for at unikt naturbasert reiseliv kan vokse. I tillegg har vi mye flott næringsliv som ikke belaster naturen som vi kan bygge videre på. I fremtiden vil det også vokse frem moderne løsninger og arbeidsplasser som ikke belaster naturen og økosystemet, det er bærekraft.

Det er økosystemene som skal redde verden fra natur- og klimakrisen. Vi må hjelpe til med å redde økosystemene og det biologiske mangfoldet.

Takk!

Stor applaus til Sametinget! Selv om dere utsettes for hets på grunn av deres tro på naturen og de eksisterende næringer, selv om dere presses hardt og hånes fra alle politiske kanter. Dere kommer til å være stolt over at dere sto den av, stormen, hetsen, hånet, nedlatenheten. DERE kommer til å kunne klappe dere selv på skuldrene. Dere sto rakt i stormen! Og dere vant! Om noen år, kommer takken! Og allerede nå, fra oss, som ser hvilken fantastisk jobb dere gjør! For oss som bor her i dag, for fremtiden og Jorda.


Marit Holm Pettersen
leder i Naturvernforbundet i Porsangerfjorden


Tidligere publisert i Finnmarksdebatten, 20.01.2022