Hva bør Fosen-dommen bety for Finnmark?

Panelsamtale i Alta 19.03.2022

Naturvernforbundet i Finnmark, Álttá Sámiid Searvi og SNRR (Stans Nussir Redd Repparfjorden) inviterte til panelsamtale om hva Fosen-dommen bør bety for Finnmark.

Deltakere i samtalen
Áili Keskitalo, Amnesty International
Silje Karine Muotka, Sametinget
Anders Eira, Protect Sápmi
Per Olaf Persen, Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk
Kjell M. Derås, Naturvernforbundet

Samtalen ble ledet av Therese Haugstmyr Woie.

Artikkel i Ságat gir en kort orientering fra samtalen.

Oppslag i Ságat om panelsamtale mars 2022