Hva mener NSR og SÁB om gruver?

Åpent brev fra Naturvernforbundet i Ávjovárri til Norske Samers Riksforbund og Samefolkets parti

«Mineralloven sikrer ikke samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser og tilføring av nytteverdi ved utvinning. Dette innebærer at NSR i dag ikke kan gi sin tilslutning til mineralvirksomhet i samiske områder.» Dette vedtok landsmøtet i Norske Samers Riksforbund enstemmig høsten 2012.

I høst uttalte Mathis Nilsen Eira, som nå er sametingsrepresentant for NSR i Ávjovárri og nyvalgt styremedlem i FeFo: «Dagens minerallov tar ikke nok hensyn til samiske interesser. Derfor har NSR bestemt at de ikke støtter gruvedrift i samiske områder.Sametinget være klar i sin motstand mot å etablere gruver i Sápmi. NSR er garantien for det, lover Mathis. Han husker godt da daværende Sametingspresident Ole Henrik Magga stoppet gruveselskapet i Ráitevárri.

Vi er rede for å stoppe gruveselskapene nytt om vi ikke blir hørt

NSR har engasjert seg sterkt mot gruver i Kvalsund og Jokkmokk. Så langt vel og bra.

I Biedjovággi i Guovdageaidnu står nå kampen om etablering av kobber- og gullgruve i et område der skadene for natur og reindrift trolig vil bli minst like store som ved de to andre gruveplanene. Likevel har det vært helt stille fra NSR både sentralt og lokalt. Søk på «Biedjovággi» på NSR sine nettsider gir null treff. I Kautokeino kommune har Samefolkets Parti (SÁB) 5 representanter, de fleste eller alle har eller har hatt tillitsverv i NSR. Men partiet eller kommunestyregruppa har ingen samla mening om Biedjovággi. Ordføreren er tidligere NSR-leder og sametingsrepresentant for NSR. Han går inn for å godkjenne Arctic Golds planprogram for at gruveselskapet skal få gi den informasjonen de ønsker kamuflert som «konsekvensutredning». Trolig får han støtte av større eller mindre del av gruppa. Motstanden mot gruveplanene er stor i befolkninga og også i kommunestyret, men vi risikerer nå at det blir NSR-medlemmer som vil sikre flertallet for gruvedrift. Gjelder ikke partiets eget enstemmige landsmøtevedtak for Kautokeino?

Naturvernforbundet i Ávjovárri / Ávjovári Luonddugáhttenlihttu

Svein Lund, leder/jođiheaddji

Elle Márjá Vars, sekretær/čálli