Hvem trenger kraft i Finnmark?

Det er behov for en kritisk gjennomgang av innmeldte og godkjente energibehov i Finnmark.

Statnett arrangerte den 01.09.2022 et dialogmøte i Alta. Bakgrunnen var at Statnett og regionale nettselskap har mottatt en rekke henvendelser om tilknytning til kraftnettet. Innmeldte kraftbehov gjør at Statnett vil vurdere utvikling av kraftnettet i Finnmark.

Naturvernforbundet Finnmark var representert på møtet ved leder Leif Gøran Wasskog, styremedlem Kjell Magne Derås og politisk rådgiver Therese Hugstmyr Woie. Utdrag fra iFinnnmark sin artikkel om møtet: 

«Kjell Magne Derås var ikke imponert over måten Statnett opererer i denne saken. Styremedlemmet i Naturvernforbundet mener at Statnett prioriterer linjeutbygging foran andre elementer som blant annet naturen.

– Statnett skal balansere, men framstår som en fanatisk utbygger, sier Derås.

– Jeg er rystet over at de har forlatt den rollen, fortsetter styremedlemmet i Naturvernforbundet om Statnetts balanserende rolle i utbyggingssaker.

I dag har miljøorganisasjonen inntrykk av at industriutvikling blir prioritert foran natur og miljø.

Hugstmyr Woie mener at alternative løsninger ikke er godt nok utredet av Statnett.

– De må tenke alternativt. Det er rett vei å gå, sier Naturvernforbundets deltakere på dialogmøtet.

Naturvernforbundet tror heller ikke at alle aktørene som ønsker et utbedret nett i Finnmark blir realisert. Dermed er ikke behovet for en kraftlinjeutbygging i stor skala så stort som den reserverte kapasiteten tilsier.

– At alle vindkraftprosjektene i Finnmark skal bli realisert er ikke realistisk, sier politisk rådgiver Therese Hugstmyr Woie.»

Dialogmøtet var starten på at Naturvernforbundet i Finnmark tok tak i lista over energibehov i Finnmark som Statnett har godkjent, og konkluderte med at man må se på disse innmeldte energibehovene i sammenheng. Det samme gjelder konsekvenser for natur og Naturvernforbundets arbeid med slike saker. Møtet og lista over energibehov som siden ble publisert i iFinnmark, var i så måte et vendepunkt for dette arbeidet.

iFinnmark 07.09.2022:
Alta, Hammerfest | Kritisk til Statnett etter dialogmøte: – Framstår som en fanatisk utbygger (ifinnmark.no)