Hvor har Fiskarlaget snudd i Repparfjordsaken?

Kommentar fra Naturvernforbundet i Finnmark til innslag på NRK Nordnytt 30.12.2013

NRK Nordnytt hadde i dag dette innslaget.

Konklusjonen i dagens ”overskrifter” på radio synes ikke å stemme helt med realitetene. I følge reportasjonen på radio i dag krever jo Fiskarlaget fremdeles de samme ”garantier” for fisk, gytefelter og matsikkerhet – som de har gjort hele tiden. Hva er det da de har snudd på?

 Nussir har ikke gjort undersøkelser som avkrefter den begrunnede mistanken om at fjorddeponering vil ødelegge for torsken i fjorden, for laksen, og for matsikkerheten i et stort område som kan bli berørt.  Nussir har undersøkt ”noe” men kvaliteten på undersøkelsene ligger langt under det som er forsvarlig. Behovet for bedre kvalitet er fremhevet av Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, og Akvaplan Niva – som gjennomførte dem. Dette i henhold til NRKs egen reportasje, se link under.

 http://www.nrk.no/sapmi/_-mangelfull-strommodellering-1.11343942

Strømmålingene i Repparfjord holder ikke mål, mener havforskingsinstituttet: Havforskningsinstituttet mener at modelleringen for Repparfjord er mangelfull, fordi den ikke forteller nok om hvordan gruveavfall fra Nussir ASA vil spre seg i fjorden……

Miljødirektoratet er kjent med Havforskningsinstituttets kritikk.
– Jeg kjenner til innholdet i brevet. Behovet for å jobbe videre med gode modeller, er også noe vi støtter, skriver Helge Klungland, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Ønsket flere strømmålinger: Prosjektleder Guttorm Christensen i Akvaplan-niva bekrefter i en e-post til NRK Sápmi at Akvaplan-niva ønsket å gjøre flere målinger i Repparfjord, men at oppdragsgiver Nussir ikke bevilget penger til dette.

 Så hva er egentlig innholdet i dagens NRK-nyhet?

Jeg mener ingressen i dagens innlegg om Nussir er sterkt misvisende i forhold til det NRK tidligere har brakt av nyheter (ref over + http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.11343706 ) og ber om at dere bør rette det misvisende inntrykk som dere skapt.

Gunnar Reinholdtsen
leder Naturvernforbundet i Finnmark