Ingen svar fra Giske

Naturvernforbundet i Finnmark har utfordra næringsministeren på hans uttalelser om gruvedrift og reindrift, men han vil ikke svare. Vi gir oss ikke og har skrevet et nytt åpent brev til media 15.05.2013.

I programmet Gollegiisá – Skattkammeret på NRK2 12.02.2013 uttalte næringsminister Trond Giske at det er fullt mulig å drive mineralutvinning på en moderne måte, samtidig som reindrifta kan fortsette uforstyrra. Da dette er stikk i strid med de erfaringer som reindrifta har gjort til nå, stilte Naturvernforbundet i Finnmark 18.02.2013 noen spørsmål om bakgrunnen for påstanden i et åpent brev til næringsministeren (http://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/reindriftsvennlig-gruvedrift-

article28491-2023.html). Brevet er publisert i flere aviser og også sendt direkte til ministeren og departementet, og i følge postjournalen er det registrert mottatt der.

Da vi pr. 09.03.2013 ikke hadde mottatt noe svar fra ministeren, sendte vi ei purring. Det har nå gått tre måneder siden vi sendte det åpne brevet, og vi har fortsatt ikke fått svar. Kan det være slik at ministeren her har kasta ut en påstand som han ikke har dekning for, og at han derfor forsøker å vri seg unna spørsmålet?

Det sies så ofte at vår næringspolitikk og naturforvaltning skal være kunnskapsbasert. Men samtidig ser vi at rapporter fra forskningsinstitusjoner blir avvist når de peker på farer ved planlagte utbygginger. Og politikerne kan sjøl kaste fram påstander som er rein ønsketenkning og fullstendig mangler basis i vitenskapelige undersøkelser. Vi synes derfor at vi må gjøre oppmerksom på dette, og fortelle leserne hvilke spørsmål næringsministeren ikke kan eller vil svare på:

– Hvilken reindriftsfaglig ekspertise bygger Næringsdepartementet denne uttalelsen på?

– Kan du legge fram eksempel på gruver i reindriftsområder som ikke har skada reindrifta?

– Hva er nytt med moderne gruvedrift, som gjør at denne kan drives uten å forstyrre reindrifta?

– Det er brukt 100 millioner statlige kroner på å leite malm. Hvor mye har man brukt på utvikling av miljøvennlig gruveteknologi?

– Dersom det viser seg umulig å drive gruver uten å skade reindrifta, vil du da stoppe disse gruvene, eller er det reindrifta som må vike?

– Hvem har i dag den sterkeste juridiske retten til de omstridte områdene, reindrifta som har vært der i flere hundre år eller gruveselskap som fikk sin leiterett for få år siden?

Siden ministeren ikke ønsker å diskutere dette med oss, vil vi oppfordre media til å forsøke å stille han de samme spørsmåla.

Naturvernforbundet i Finnmark

Gunnar Reinholdtsen, leder