Innlegg fra vindkraftseminar i Lakselv 28.10.2017

Vindkraftseminaret i Lakselv ble vellykket og lærerikt med rundt 30 deltakere fra inn- og utland og et variert program. Én av de viktigste konklusjonene er at folkeretten står mye sterkere enn de fleste tror, inklusive norske domstoler.

Naturvernforbundet Ávjovárri og La Naturen Leve vil takke alle deltakere og innleggsholdere for god stemning og nyttig informasjon!

Nedenfor finnes linker for nedlasting av de fleste innleggene som PDF.

Energisituasjonen og vindkraftens plass i Europa, Norge og Finnmark – Vidar Lindefjeld, leder, La Naturen Leve

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? – Silje Ask Lundberg, leder Norges Naturvernforbund

FeFo ja bieggafápmu – Jan Olli, direktevra Fefo
Fefo og vindkraft – Jan Olli, direktør Fefo

Vindkraftverk; være eller ikke være for reineiere i distrikt 13 – Maret Laila Anti, reinbeitedistrikt 13

Naturvernforbundets organisering av kampen mot vindkraftutbygging: Kalvvatnet og Fosen – Kjell Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet