Kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden fortsetter

Norges Naturvernforbund sendte klage til Miljøverndepartementet på vedtaket til Statens forurensningstilsyn (SFT) om å tillate skip-til-skip-omlasting av russisk gasskondensat i det svært sårbare økosystemet i Sør-Varanger i Finnmark. Forbundet etterlyste blant annet en konsekvensutredning. Nå har saken vært opp i Stortingets spørretime.

Bøkfjorden er nasjonal laksefjord. Naturvernforbundet i Finnmark og i særlig grad Naturvernforbundet i Sør-Varanger har engasjert seg tungt mot den planlagte oljeomlastning og nedlagt et betydelig arbeid.

Tidligere om samme sak i kronologisk rekkefølge:

24.09.2003 Sterkt kritisk til omlasting av olje fra Russland i Kirkenes
25.04.2005 Norges Naturvernforbund kritisk til omlasting av olje i Sør-Varanger
30.11.2005 Norges Naturvernforbund klager på vedtak om omlasting av kondensat i Bøkfjorden
02.03.2006 Har anmeldt oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes
28.03.2006 Kystverket er koblet inn i oljeomlastingen i Bøkefjorden utenfor Kirkenes

Fra Stortingets spørretime:
28.04.2006 Svar på spørsmål nr. 792 om omlasting av råolje i Bøkfjorden

Temaside: Oljeforurensning

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for «Rent hav – rikt hav»