Kautokeino kommune sier nei til gruve i Biedjovággi

Kommunestyret i Guovdageaidnu/Kautokeino vedtok 26.04.2012 med 11 mot 8 stemmer å si nei til planprogrammet for den planlagte kopper- og gullgruva i Biedjovággi.

Det svenske gruveselskapet Arctic Gold har planlagt gjenoppstart av kopper- og gullgruva i Biedjovággi, i grenseområdet mellom Kautokeino (Finnmark) og Nordreisa (Troms). Ved hjelp av konsulentfirmaet Rambøll har de utarbeida et planprogram, for det videre arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning. Etter Plan- og bygningsloven skal slike planprogram vedtas av kommunestyret. Normalt er dette bare en formalitet, men i dette tilfellet vurderte flertallet i kommunestyret det slik at skadevirkningene for reindrifta og naturen ved den planlagte gruva allerede er så godt dokumentert at man burde stoppe utredningsprosessen nå. Såvidt vi kjenner til er dette første gang et kommunestyre har avvist et planprogram for gruvedrift.

Spørsmålet er nå hvor sterkt det kommunale sjølstyret står i denne saka, og om gruveselskapet og staten vil forsøke seg på å tvinge gjennom drift uten kommunens samtykke.

Naturvernforbundet har vært sterkt engasjert i saka og både lokallaga i Kautokeino og Nordreisa, samt fylkeslaga i Finnmark og Troms har uttalt seg i denne saka. Noen av høringsuttalelsene og bakgrunnsmateriale om saka kan leses på dette nettstedet under Saker vi jobber med – Gruvedrift.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om saka.