Klage sendt til ESA på ulovlige sjødeponi

Naturvernforbundet har lenge snakka om å klage til EØS-overvåkingsorganet ESA dersom Norge gir tillatelse til flere sjødeponi. Nå har 12 organisasjoner gått sammen om en klage over brudd på EU’s vanndirektiv. Dette gjelder i første rekke Førdefjorden, men får også stor betydning for Finnmark med utslipp fra Sydvaranger og planer om utslipp i Repparfjorden.

Pressemelding fra Naturvernforbundet.

Klagebrevet til ESA på norsk

Klagebrevet til ESA på engelsk

Vedlegg 1 – Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs
vassrammedirektiv

Enclosure 1 – Submarine Tailings Disposal violates the Water Framework Directive

Vedlegg 2 – Brev og opprop mot sjødeponi i Førdefjorden

Vedlegg 3 – Time to protect the Norwegian fjords and our common sea (internasjonalt opprop)

Vedlegg 4 – Støttebrev fra Norges Fiskarlag (på engelsk)