Klager på dumping i Repparfjorden

Miljødirektoratets vedtak om gi Nussir ASA lov å dumpe gruveavfall i Repparfjorden har nå blitt klaga inn for ESA. Saka vil også bli klaga til Klima- og miljødepartementet

Naturvernforbundet har sammen med 11 andre miljø-, frilufts- og næringsorganisasjoner tidligere klaga inn Norge for ESA for brudd på EUs vanndirektiv i forbindelse med dumping av gruveavfall i Førdefjorden, Bøkfjorden og andre norske fjorder. Etter at Miljødirektoratet ga tillatelse også til dumping i Repparfjorden, sendte de samme organisasjonene 23.12.2015 et tillegg til klagen.

Les klagen på engelsk

Les klagen på norsk

Samtidig vil Naturvernforbundet klage Miljødirektoratets vedtak inn for Klima- og miljødepartementet. Denne klagen er under arbeid, og vil bli sendt på nyåret.