Klare krav om kongekrabbe til fiskeriministeren

I dag overleverer Norges Naturvernforbund en liste med krav til fiskeriminister Helga Pedersen, som nå starter arbeidet med en stortingsmelding om kongekrabben. – Vi forventer en helt ny strategi for å få bukt med denne introduserte arten. Norge må følge biodiversitetskonvensjonen, og en strategisk nedfiskingsplan må settes i verk, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.

– Kongekrabben er en trussel mot både natur og fiskerier. Trusselen vokser og sprer seg stadig videre. Dagens forvaltning av kongekrabbe er totalt uakseptabel. Vi forventer at fiskeriministeren følger internasjonale avtaler om introduserte arter og sørger for en kraftig nedfisking av bestanden, fortsetter Tore Killingland.

Kongekrabben ble introdusert i Barentshavet på 60-tallet under et storstilt utsettingsprogram i det gamle Sovjetunionen. I løpet av noen få tiår har bestanden vokst dramatisk og spredd seg langs kysten av Nord-Norge. Fisket er strengt regulert med kvoter, beskyttelse av hunnkrabber, minstemål og fiskesesong.

– Det virker nærmest parodisk at fisket på denne inntrengeren er det strengest regulerte i Norge. Kongekrabben hører ikke hjemme langs norskekysten. Det må norske myndigheter ta konsekvensen av, sier Killingland.

Stortingsmeldingen om kongekrabbe vil være klar i løpet av våren 2007. Kravene fra Norges Naturvernforbund er at Fiskeridepartementet
– forkaster eksisterende handlingsregler for kongekrabbeforvaltningen,
– følger FN-konvensjonen om biologisk mangfold,
– lager en nedfiskingsplan for kongekrabbe og
– øker forskningen på skadevirkningene av invasjonen og på strategier for optimal og effektiv nedfisking av kongekrabbe.

Les brevet til statsråden

Les mer om kongekrabbe Faktaark 3/2004: Kongekrabbe – den har de senere årene vokst og vandret rundt Nordkapp og videre vestover

Les tidligere saker:
18.11.2005 Kongekrabbeutsetting kan gi økologisk katastrofe
18.10.2005 Fiskeriministeren sendte kongekrabbebrev til seg selv
20.04.2005 Kongekrabben krabber videre – myndighetene uten kontroll
13.08.2004 Fritt fiske på kongekrabbe vest for Nordkapp – et skritt i riktig retning
12.02.2003 Krever bot og fengselsstraff for utsetting av kongekrabbe
29.1.2002 Sterkt kritisk til forvaltningen av kongekrabbe

Temaside: Fiskeri og marint miljø

Få tilsendt gratis nyhetsbrev

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for truede arter.

Brev fra Naturvernforbundet til fiskeriministeren