Knust framtid med Finnmark Dagblad


«Man må knuse noen egg for å lage omelett», skriver redaktøren i Finnmark Dagblad på lederplass 23.12.2022. Det er julegaven han har til folket og naturen i Finnmark.

Den siste tida har verden fått to alvorlige advarsler. Først fra klimatoppmøtet, så fra naturtoppmøtet. Meldinga fra FNs generalsekretær er ikke til å ta feil av: Vi må slutte å føre krig mot naturen! Dette gjelder oss alle, også i Norge, også i Finnmark. Tida er overmoden for å «tenke globalt og handle lokalt».

Man skulle kanskje tro at denne meldinga også hadde nådd fram til Finnmark Dagblad, men det har den tydligvis ikke. Der er budskapet at vi skal fortsette olje- og gassalderen og bygge ut mer og mer langt nordover i Barentshavet. Gassanlegget på Melkøya skal fortsette minst til 2050 og sikkert lenger. For å få til dette må produksjonen elektrifiseres, slik at mesteparten av de lokale gassutslippa kan forflyttes til utlandet, der de ikke kommer på norsk utslippskvote. For å få til dette må det bygges monsterkraftledninger tvert gjennom natur og reinbeiteområde. For å levere strøm til Melkøya og alle de gigantanleggene som nå planlegges for hydrogen, batterifabrikker og «utslippsfrie» gruver må det bygges ut vindkraft på alle fjell og vidder og de siste frie elvene må demmes opp.

Dette er ikke noe nytt fra FD-redaksjonen. Gjennom mange tiår og skiftende redaktører har Finnmark Dagblad vært en konsekvent forsvarer for alle naturinngrep i Finnmark, fra Alta-kampen, videre olje og gass, vindkraft, gruver, oppdrett, ammoniakkfabrikk og kraftlinjer. Gjennom alle disse åra har avisa holdt narr av dem som har forsøkt å holde igjen og forsvare naturen og primærnæringene i fylket. Denne tradisjonen er det redaktør Stian Eliassen nå viderefører.

Et annet typisk trekk ved Finnmark Dagblad gjennom tidene er forakten for det samiske. Som så ofte før er det igjen reindrifta det går ut over. Denne må i følge redaktøren finne seg i utviklinga og at også deres egg vil bli knust. Det vil si den naturen og beitelandet som skulle gi grunnlag for framtidige generasjoner av rein – og reindriftssamer. Redaktøren mener det er spørsmål om at reindriften «må gjøre noen endringer». Ja, om alle FD sine ønska prosjekter blir gjennomførte, må de gjøre den største endringen, nemlig å gi opp sitt levebrød, sin livsmåte og kultur. Til gjengjeld får de vel noen av dem arbeid på Melkøya eller Nussir.

Vi snakker ikke her om å lage omelegg av masseproduserte egg fra eggefabrikker med burhøns, kjøpt på billigsalg på REMA. Vi snakker om å knuse rypeegga, skarveegga, lundeegga, jaktfalkegga og ærfuglegga som skulle gi nytt liv til finnmarksnaturen. Ennå har vi natur igjen i Finnmark. Om FD og deres venner får ture fram varer det dessverre ikke lenge.

Ikke bare naturen skal få svi, det skal også vanlige folks pengepung. Vi skal få betale for dette med høyere strømpriser, fordi det blir dyrere når det blir mangel på strøm også i Nord. Dette er ingen naturlov, det er en villet og planlagt politikk med å gjøre strømmen til en vare på et europeisk marked, der man den siste tida i Sør-Norge har betalt opp til 50 ganger produksjonsprisen. Dette systemet skal vi nå også betale for i Nord-Norge.
Hvorfor? Arbeidsplasser! Nå er det «ingen tvil om at vi må ta i mot nye arbeidsplasser med åpne armer, og vi må selvfølgelig klamre oss til alle de arbeidsplassene vi har i dag.» Men hvilke arbeidsplasser er det FD ønsker? Nå gjelder det de NYE arbeidsplassene, der mineraler skal sprenges ut av fjellet, viddene bli vindindustri og fjordene fylles med gruveavfall og oppdrettsavfall. Arbeidsplasser i utbygging som tar arealer fra planter, dyr, rein og friluftsliv. Som er stikk motsatt «utvikling» av det Naturtoppmøtet ba om.

Når så vi sist at FD forsvarte arbeidsplassene i primærnæringene i Finnmark? Nei, noe så gammeldags som reindrift, jordbruk og kystfiske er det da ikke plass for i vår tid. Byråkrati vil redaktøren heller ikke ha, sjøl om vi kunne fått mange hundre arbeidsplasser om Finnmark fikk en andel av statsforvaltninga som tilsvarer folketallet.
Redaktørens oppskrift for å få til dette, for å få fuglene til å godta å få sine egg knust i reiret, er dialog. Vi som vil forsvare naturen og de fornybare næringene i Finnmark må nå stå sammen med alle våre fugler og si nei til eggknusing og nei til dialog med eggknuserne.