Konsekvensutredninger = Forskning. Og forskning kan være juks.

Innlegg av Torulf Olsen, Talsmann «Repparfjord – Nei til dumping i sjø.»

Svar på artikkel i forskning.no

Interessante artikler om forskningsjuks.
Jeg vil sette dette problemet og de påviste uetterrettelighetene i et annet perspektiv. Forskning er så mangt. Herunder også Konsekvensutredninger.(KU)

Rundt oss i samfunnet krever ulike lovverk at tiltakshaver fremlegger et plandokument som medfører ett eller flere konsekvensutredninger. Jamfør Plan og Bygningsloven vedr t.ex Gruvedrift.

Som en del av plandokumentet og senere søknad om konsesjon, fra Klif for etablering og utslipp, engasjerer gruveindustrien etablerte selskap med kompetanse innen samfunns-, miljø- biologi- og forurensningsspørsmål.

Såkalte anerkjente «selskaper» anvender også forskere til KU. Det gir legitimitet for tiltakshaver.
Ofte ser vi at det samme selskap inngår i kontraktfestet miljøundersøkelse og overvåkning i driftperioden. Langvarige og inntektssikre. Ofte gullkantede innteker i 10-30 år. Miljøresultat skal tilbakemeldes og fremmes for tiltakshaver. Som igjen selv filtrerer det som skal fremlegges for forurensningsmyndighet. (Klif, Fylkesmennene)

I det offentlige rom fremstilles det fra tid til annen som at konsekvensutredninger i tilknytning til gruveetableringer «er plukka (pelka) fra hverandre» eller i det minste blir sterk imøtegått av andre forskningsinstitusjoner og -miljøer.

Som motsvar har vi sett at det etableres en offentlig forståelse av at forskere fra ulike miljøer står i motstrid rent faglig.
Og vi ser at de som blir imøtegått, ikke bare med både hva gjelder resultatene, men også tolkninger av disse, forsvarer sine resultater og konklusjoner.

Slik praksis utøves i dag, ved at anerkjente fagmiljøer rører i fete kontrakter for KU og overvåkningsprogram for Gruveindustrien, finner jeg det trist at forsknings- og kompetansemiljøene selv ikke roper om et kontrollorgan/-miljø for å sikre både kvalitet og ugildhet. (akredittering)

Selv om Plan og Bygningsloven ikke krever en nøytral tredjepart ved avlevering av KU. Det i seg selv er en alvorlig brist. Jeg mener at fagmiljøene selv, for egen troverdighet, snarlig påberoper et slikt krav om umiddelbar endring av P&B.

Det tjener neppe kompetansen, og kan dermed ikke fortsette når ulike marine og akvatiske kompetanse- og forskningsmiljøer,(Havforskningsinstituttet, Akvaplan-Niva, Dir. Nat, m.fl) skal settes opp mot hverandre etter at KU er avlevert som sannhetsserum for gruveindustrien.

Desto mer kontroversielt blir det om et/flere slike miljøer blir utsatt for følgende floskel fra Gruveindustriforbundet selv; «Våre utredere har jo studert på de samme universiteter og med samme fagkrets som de som motsier våre eksperter»

Slikt kan ikke de norske fag- og forskningsmiljøene fortsette å leve med. Og dermed sitt omdømme.

Nevnte kompetanse- og forskningsmiljøer må snarlig ta eget initiativ til at KU sikres en akredittert etterprøving av KU-ene.
Det for å sikre den fortsatt høye kvalitet en skal forvente. Også for konsekvensutredninger.
Særlig sett ut fra at KU-ene viser til, og støtter sine vurderinger og konklusjoner fra en anseelig litteraturliste.

Jeg skulle likt at forskerne som har utført, og de det henvises til i de seneste KU-er fra etablering av Sydvaranger gruver og søknadsrundene til Nordic Mining (planlagt dumping i Førdefjorden) og Nussir (planlagt dumping i Repparfjord) selv kikker i hvorvidt disse lett kan bli oppfattet som medløpere for lettvint forskerjuks.
I lys av at KU-er, av hva jeg har oversikt over, er et rent prosesskriv for en konsesjon for Gruvedrift.

En debatt om dette synes jeg så absolutt er på sin plass.
Særlig med tanke på at det høyst sannsynlig kommer flere KU-er for Gruveindustrien.
Og gruveindustrienes eget bransjeforbund kan ikke få rett i sin floskel.
Det er ikke forskerne verdig.

Til norske forskere: Ta et forskningsetisk og kollegialt ansvar.
En eksisterende «Bukk og Havresekk-mentalitet» er overskrifter forskere ikke fortjener.

Med vennlig hilsen¨Torulf Olsen¨
Talsmann
«Repparfjord – Nei til dumping i sjø.»
Alta/Kvalsund 8. okt.-2012
Liker ·

PS.
Så er det da slik at KU-er ikke trekkes av noen. De er og blir et sannhetsserum. Studier trekkes derimot. Men vi ser faglig at de pelkes fra hverandre. Noe som forskningsetisk IKKE kan fortsette. Desto mer fortvilet blir det når politiker tilsynelatende går i fella og roper på KU-er som sannhet. «La oss nu få KU-for å kunne beslutte noe. Hmm..politisk uetisk og uetiske politikere?

Forskere jukser. Politikere…ikke?