Kraftpakke Melkøya – behov for vindkraft?

Naturvernforbundet i Finnmark fastslår at det ikke er egnede områder for vindindustri i Finnmark.

Videoen er laget av Per Erik Motrøen, FNF-koordinator, for Naturvernforbundet i Finnmark.