Laksetreff i Børselv

Hva påvirker laksebestandene i fjorder og elver i Porsanger? Hva er tilstanden for lakseelvene? Hvordan kan man samarbeide?

07.12.2019

Innsiget av laks til Porsangerfjorden har minsket de siste årene. Påvirkes laksebestandene av fangst av lodde og rødåte i havet? Klarer vi å samarbeide om å holde Porsangerfjorden fri for oppdrett?  Status for pukkellaks og fangst i elvene våre – og resultatet av årets sjølaksefiske. Hva bør vi gjøre for å bedre lakseproduksjonene og den økologiske tilstanden i Porsangerfjorden? 

I Villaksens år 2019 ble det arrangert tre laksetreff på tre forskjellige steder ved Porsangerfjorden: Billefjord, Bevkop og Børselv. Tema for arrangementene: «Lakseøkologi – om laks, tradisjonskunnskap, lakseforvaltning, laks og forskning – og hvordan få Porsangerfjorden oppdrettsfri?»

Oppsummert fra møtet i Børselv

Møtet startet med et tilbakeblikk på hvordan sjølaksefisket har utviklet seg, og observasjoner av svingninger i laksebestander over år, og fram til de seinere år med dårlig fiske. Grundig diskusjon om hvor er det blitt av laksen. Det ble pekt på både naturlige svingninger, økologiske forandringer, påvirkninger fra annet fiske og reguleringsmåter, og ikke minst: påvirkninger fra oppdrett, som minsker laksetilgangen av forskjellige grunner. Om lakseforvaltning: Det må tas hensyn til lokale forhold. Og man ønsker å jobbe fram et prosjekt med fokus på lakseforvaltningen, med utgangspunkt i lokale forhold i Porsangerfjorden og Porsangers lakseelver.»

Hva kan ulike organisasjoner samarbeide om?

Hav
-Naturvernforbundet kan jobbe mot uttak av rødåte, og for evig vern av lodde. 

Fjord
-Fredning av fjorden mot oppdrett
-Uttak av sel
-Ikke åpne fjorden for reketråling 

Elver
-Kultivering av elver –sette ut stamlaks 
-Drøfte catch&release sin påvirkning på laksebestander
-Se på konsekvenser for forskjellige former for redskapsbruk
-Regulering: mindre uttak
-Behov for laksetrapp og lakseteller i Børselva: Kunnskapsutveksling om hvordan få det til.

Sluttord
Varm takk til arrangørene ved styremedlemmene i Naturvernforbundet Porsangerfjorden, Sølvi Johansen og Turid Wilhelmsen, samt alle deltakerne som delte av sin rike tradisjonskunnskap.

Og takk for maten! Årets beste fiskesuppe laget av havlaks og kveite, og kongekrabbe tilberedt på mesterlig vis, i et lokale som ga luft til tankene. Hva mer kan man ønske seg på en stormfull kveld i november?