Levende kyst

Presentasjon av Naturvernforbundets kystkampanje 2012-13

Her kan du lese innledning  om Naturvernforbundets kystkampanje, holdt av Aase Refsnes på årsmøte i Naturvernforbundet i FInnmark 17.03.2012