Mektig markering av gruvemotstand i Kvalsund

Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver arrangerte lørdag 24.08. en svært vellykka markering mot Nussirs planer om kobbergruve med dumping av avfall til Repparfjorden.

Markeringa foregikk på plassen utafor Coop i Kvalsund sentrum, og arrangørene hadde leid en stor lastebil som fungerte som scene. Det var hele 13 appeller fra forskjellige organisasjoner og 4 kunstneriske innslag.

Her er noen bilder fra arrangementet. Etter hvert skal det komme linker til noen av innlegga.

Scenen med konferansier John Nystad, som er medlem av styret for Finnmarksaksjonen. I de nesten tre timene som arrangementet varte, var det 100-150 tilhørere.

Vestfinnmark jeger og fiskerforening stilte mannsterkt opp på gruvemarkeringa. VFJFs stand der de viste hvilke verdier Repparfjordelva har i dag, som man frykter vil gå tapt ved gruveutbygging

Ivar Thomassen fra Porsanger/Alta sang egne sanger fra Finnmark. Marion Palmer fra Kvalsund leste sitt eget dikt Mea om Finnmarks historie.

Scenen var pynta med fem bilder av kunstneren Máret Ánne Sara fra Guovdageaidnu. John Nystad er også førstekandidat for Sámi Álbmotbellodat ved sametingsvalget i Ávjovárri valgkrets, og holdt appell fra sitt eget parti i tillegg til at han bidro med joik.

Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars fra Árja holdt en sterk appell, der hun blant annet sa at Sametingets intensjonsavtaler med gruveselskapene bør rives i stykker. Sametingsrepresentant Silje Muotka holdt appell på vegne av Norske Samers Riksforbund.

En av de første appellantene var lederen i Norske Lakseelver, Nils Roger Pettersen fra Lakselv. Et lite utsnitt av folkemengden

Reindrifta var sterkt representert på gruvemarkeringa, særlig reinbeitedistrikt 22 Fiettar som vil bli mest berørt av den planlagte gruva. Nils Mathis Sara, leder av Guovdageainnu johttisámesearvi / Kautokeino flyttsamelag.

Anders Somby holdt appell på samisk på vegne av Johttisámiid listu / Flyttsamelista. John Nystad tolka appellen til norsk. John Mathis Andersen Utsi, førstekandidat til sametingsvalget for «Ealáhus ja luondu» i Ávjovárri valgkrets.

Fisker fra Gjesvær og leder for SV i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen holdt en flammende appell, der han lova at fiskerne vil kjempe hardt mot sjødumping og om nødvendig gå inn på Repparfjorden og lenke sammen båtene. Nikolai Normann Lund fra Hammerfest, leder for Senterungdommen i Finnmark fortalte at både Senterpartiet og Senterungdommen i Finnmark er mot sjødumping og at de har godt håp om å få med partiet på landsplan

Aslak Bjørn fra Sør-Varanger og Tromsø er nordnorgessekretær i Natur og Ungdom. Gunnar Reinholdtsen fra Sør-Varanger, fylkesleder i Naturvernforbundet fortalte om arbeidet til «Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver» og leste opp hilsener fra Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden og fra Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Jon Arne Jørstad, Tromsø, landsstyremedlem i Rødt holdt appell på vegne av sitt parti. Utsnitt av publikum, foran lavvuen til Árja.

Utsnitt av deltakere og tilhørere på gruvemarkeringa foran Coop i Kvalsund. Blant publikum var både lokalbefolkning fra Kvalsund og Hammerfest, reindriftssamer, tilreisende fra resten av Finnmark og også noen langveisfarende. På dette bildet ser vi bl.a. folk fra Rogaland, Russland, Spania og Polen.

Blant deltakerne var Tore Bongo fra Alta, kjent aktivist fra Altakampen og tidligere leder av Naturvernforbundet i Alta. En annen ivrig deltaker var Yngve Nilsen, fisker og kommunestyrerepresentant for SV i Kvalsund.

Arbeiderpartiet i Kvalsund deltok ikke på gruvemarkeringa, men hadde valgstand like ved. De argumenterte for at Nussirs gruveplan er eneste veg til utvikling i Kvalsund og mente at markeringa var usaklig. Dem om det. Styret i Finnmarksaksjonen mot forgiftning av gruver oppsummerte etterpå markeringa som svært vellykka. Fra venstre: Gunnar Reinholdtsen, Torulf Olsen og John Nystad.

Stridens kjerne ̣– Repparfjorden – og Repparfjordelva

Tunnellinnslag fra gruvedrifta på 1970-tallet, Ulveryggen ved Repparfjord. De gamle dagbrudda på Ulveryggen er nå brukt til å lagre giftig avfall fra oljenæringa.

Utsnitt av gruveområdet på Ulveryggen 35 år etter at drifta blei lagt ned. Her er ikke gjort noe for å tilbakeføre området til naturen. I dag er det steinbrudd ved det gamle gruveområdet i Repparfjorden. Som skiltet viser er dette midt i reinbeiteområdet.

Bildene over her er tatt av Gunnar Reinholdtsen, Anne Greve, Svein Lund og Basia Głowacka.