Miljødirektoratet vil ha alternativ til sjødeponi

Pressemelding fra Naturvernforbundet 18.06.2014

Miljødirektoratet ber gruveselskapet Nussir ASA komme med informasjon om alternative deponiområder på land i forbindelse med kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. De bes også om å se på muligheten for å redusere behovet for deponering av avfall.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er glad for at Miljødirektoratet tar jobben med å vurdere alternativene alvorlig, og krever nå mer informasjon, men understreker at et det å dumpe avfallet på land ikke vil løse alle miljøproblemene knyttet til gruvedrift.

–          Framtiden for behandling av gruveavfall ligger i alternativ bruk av massen og tilbakefylling i gruvegangene av det som ikke blir brukt. Deponi er en gammeldags løsning, som vi ikke kan basere framtidens gruvedrift på.

Nussir ASA har søkt om å dumpe 2 millioner tonn tungmetallholdig masse per år i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Tidligere erfaringer viser at dette kan ha svært alvorlige konsekvenser for livet i fjorden.  Forslaget har derfor møtt kraftige protester fra fiskeri, reiseliv, forskere, naturvernere og  samiske interesser.

Ber om mer kartlegging

I brevet til Nussir ASA ber Miljødirektoratet også om grundigere kartlegging av ålegressenger og gytefelt for torsk i fjorden, og de vil selv engasjere et uavhengig fagmiljø til å foreta en tredjepartvurdering av rapportene og innspillene rundt strømforholdene.

–          Dette er gode nyheter som viser at Miljødirektoratet tar innspillene som har kommet om manglende kunnskapsgrunnlag på alvor.

Flere utfordringer med gruvedrift

Lars Haltbrekken understreker samtidig at dumping av avfallet i fjorden ikke er det eneste problemet med den planlagte gruvedriften.

–          Det er viktig at alle de naturbaserte næringene i området blir tatt hensyn til. Uavhengig av deponiløsning eller alternativ bruk av massen vil Reindriftsnæringen kunne bli hardt rammet hvis det åpnes for gruvedrift.

—-

Se Miljødirektoratets pressemelding

Miljødirektoratets brev til Nussir