Miljøutfordringer i nordlige fjorder

Innledning av Svanhild Andersen på fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet i Finnmark 17.03.2012

Her kan du lese innledninga om miljøutfordringer i fjordene.