Miljøvennlig erkjennelse roses av Naturvernforbundet

Sametinget hadde fokus på miljøspørsmål under plenumssamlingen i Karasjok forrige uke. I den sammenheng tok samepolitiker Anne Dalheim tak i det ansvar som påligger hver enkelt – nemlig å overlevere denne kloden til våre barn slik vi selv fikk den.

Naturvernforbundet i Finnmark roser Anne Dalheim fra Norske Samers Riksforbund for at hun i forrige uke tok opp de etiske og moralske sidene ved den motoriserte livsstilen som dominerer i Norge og den vestlige verden.

Tidligere har Sametinget fremmet flere krav om større frihet til å bruke motoriserte kjøretøy i naturen. Naturvernforbundet i Finnmark synes det er bra at et mer nyansert syn kommer fram.

– Vi i Naturvernforbundet er glad for at det fra Sametingets talestol kommer frem at ikke alle støtter ubegrenset kjøring i naturen, sier Dag Elvin, leder i Naturvernforbundet i Finnmark. Han understreker at han ser frem til, og regner med, at Anne Dalheim gjennom eget organ Norske samers riksforbund tar opp denne saken formelt med Miljøverndepartementet.