Mineralkonferanse uten naturvern

Onsdag 22. mai arrangerer Finnmark fylkeskommune, Høgskolen i Finnmark og FeFo mineralkonferanse i Alta.

22. april fikk Naturvernforbundet i Finnmark første varsel om konferansen, der tittelen da var «Regjeringas mineralstrategi – konsekvenser og muligheter for Finnmark.» «Invitasjon med program kommer», sto det. Naturvernforbundet erklærte seg straks interessert og spurte om vi kunne få et innlegg på konferansen. Vi fikk aldri noe svar på dette. To dager før konferansen har vi ennå ikke mottatt noe program, men i dag fant vi det med søking på nettet.

Nå har «konsekvenser» forsvunnet fra tittelen, det handler nå bare om «muligheter og utfordringer». Av 12 innledere er det ingen miljøorganisasjoner eller institusjoner, ingen representanter for reindrifta, ingen for kystfiskerne, ingen for elvefiskerne som blir ramma av mineralutvinning. Av forskningsinstitusjoner er det invitert en – Akvaplan-Niva, som tidligere har blitt brukt til hvitvasking av giftige utslipp, og som nå trolig skal gi et «vitenskapelig» forsvar for sjødeponi. Hvor er forskningsinstitusjonene som har kommet til motsatte konklusjoner?

3 gruveselskap skal få snakke, sammen med hele gjengen av gruveforkjempere i organisasjoner og administrasjon. Sametinget skal aleine fungere som alibi for å få fram innvendinger, men dette alibiet er uhyre tynt når vi vet at dagens sametingsråd ikke har tatt standpunkt mot noen gruveplaner på et naturverngrunnlag, de ønsker bare å få sin del av kaka. Som om ikke dette var nok – det er ikke lagt opp til åpen debatt, med innlegg fra salen, men 2×20 minutter debatt med forhåndsutvalgte deltakere!

På denne konferansen skal altså tilhengerne av gruvedrift få utvikle sin strategi i fred, med minst mulig forstyrrende elementer som kan påvise de skadevirkningene mineralstrategien vil få. Naturverninteressene er uønska. Dette er rein ensidig propaganda for mineralnæringa. Hvordan kan våre fylkespolitikere, fylkestings- og sametingsvalgte Fefo-styre og Høgskolen i Alta som utdannings- og forskningsinstitusjon gå god for dette?

Svein Lund

leder Naturvernforbundet i Ávjovárri