Møte for Naturvernforbundet i Alta

Naturvernforbundet i Finnmark innbyr gamle og nye medlemmer av Naturvernforbundet i Alta til møte 28.08. for å diskutere aktuelle miljøsaker i Alta og organisering av Naturvernforbundet i kommunen.

Kjære medlemmer!
Naturvernforbundet har i Finnmark et ganske aktivt fylkeslag og vi har aktive lokallag som dekker de aller fleste kommuner. Men det er dessverre et unntak. I fylkets folkerikeste kommune, Alta, har lokallaget ikke vært i drift på snart fem år. Likevel har vi hele 93 medlemmer i kommunen, og vi vil tru at alle disse ønsker at Naturvernforbundet skal engasjere seg i de miljøproblema som også rammer Alta eller som gjelder spesielt her. Dem er det mange av, og fylkeslaget har de siste åra etter evne forsøkt å ta seg av dem. Men uten et lokallag når vi ikke over alt. Vi kan nevne at vi i løpet av dette året har uttalt oss om disse sakene i Alta:
– Småkraftverk
– Saltvika steinbrudd
– Motorferdsel
– Oppdrett
Men vi klarer ikke følge opp alle sakene, og det er sikkert mange andre som vi burde ha gjort noe med. Derfor trenger vi ei lokal organisering for de 93 medlemmene + de som vil bli med dersom vi kommer igang.
 
Fylkeslaget innbyr dere derfor til et møte:
 
Torsdag 28.08.2014 kl. 1900 på Alta ungdomsskole, Naturfagsalen.
 
Saksliste:
1. Orientering om Naturvernforbundets arbeid i Nord-Norge og Finnmark.
Ved representanter for fylkesstyret og lokallagsstyra i Vest-Finnmark og Ávjovárri
2. Aktuelle naturvernsaker i Alta
– Fjordfiske og oppdrett v/ Trond Einar Karlsen og Anne-Karin Daniloff
– Sandtak og steinbrudd (Jordfallet og Saltvika m.m.)
– Motorferdsel v/Bjørn Harald Hansen
– Vann- og vindkraftsaker
3. Organiseringa av Naturvernforbundets medlemmer i Alta
Alt. A. Det stiftes eget lokallag for Alta og velges interrimstyre på møtet. (Dette skal da sitte til ordinært årsmøte mars 2015)
Alt. B. Medlemmene i Alta søker Naturvernforbundet i Vest-Finnmark om å få tilslutte seg dette lokallaget og om å få to representanter i styret fram til ordinært årsmøte.
 
Vi håper å høre fra deg. Send oss gjerne en e-post eller ring og fortell om du kommer på møtet, hva du synes Naturvernforbundet skal arbeide med og ikke minst om du kan tenke deg å sitte i styret for lokallag i Alta eller Vest-Finnmark.
 
For Naturvernforbundet i Finnmark
Vera Eriksen (tel 92032112)
(leder)
Svein Lund (tel 90727698)
(vara til fylkesstyret, ansvarlig for organiseringa av dette møtet)