Natur og Ungdom i framgang i Finnmark

Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom har siste året styrka seg kraftig i Finnmark og har nå tre aktive lokallag. På årsmøtet til Naturvernforbundet i Ávjovárri stilte tre representanter for NU og vi gjengir her hilsningstalen fra leder i Guovdageaidnu Natur og Ungdom

Anne Karen Sara, leder Kautokeino Natur og Ungdom:

Hilsingstale til årsmøtet i Naturvernforbundet i Ávjovárri

Vi er lokallag Natur og Ungdom i Kautokeino.

Vi er unge mennesker som vet at det er oss mennesker som ødelegger verden, det er oss mennesker som er grunnen til at noe blir ødelagt, og det er oss mennesker som kan rette det opp og fikse det igjen.

Vi er natur og ungdom, og vi er her for å gjøre en endring, vi vil gjøre verden og Sápmi et bedre plass å bo i både for planter, dyr og mennesker.

Vi mener at små endringer kan gjøre et stort forskjell, og om vi er mange kan vi oppnå hva som helst.

Vi må ta vare på den naturen vi har igjen, og det vil si at vi må si et klart NEI til gruver i Nordområdene! Naturen vil skades i lang sikt, og det som er ødelagt får vi ALDRI tilbake.

Vi er framtiden, det er vi som skal skape framtiden og vi har framtiden i våre hender. Vi vil gjøre det riktig. Vi vil at vår neste generasjon skal få mulighet å oppleve det vakre og unike naturen og ikke minst kulturen som vi er oppvokst med. Det gjør oss trist å tenke på at det vi ser nå, en dag kan være borte. At vår neste generasjon kan lese og se bilder av vår vakre natur, men aldri selv få opplevd det.

Vi vil at det skal være mulig å bevare et urørt natur, hvor rein skal få beite, hvor vi har fisk i innsjøen, og et rikt dyreliv. At vi er desentralisert og lever et godt liv i et med naturen. At vi vil skille oss fra storsamfunnet, og at vi vil være unik i verdenssammenheng.

De sier at vi må slutte å leve i fortiden, men det som er, det er at fortiden lever i oss. Mister vi naturen, mister vi kulturen.

Kjære Avjovarri naturvernforbund, vi er deres datterorganisasjon, og vi ser opp til dere. Dere har mye mer kunnskap og kjennskap, men likevel tror jeg at vi begge kan lære hverandre noe nytt. Med deres visdom, og vår nye tenke måte og engasjement vil jeg tro at vi får til et godt samarbeid. Sammen skal vi få gjennomslag i våre saker, og sammen skal vi kjempe for et rent natur og bedre klima. Vi gleder oss til et godt samarbeid med dere. Tusen Takk!