Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap

Foredrag av Svanhild Andersen og Sigvald Persen på Naturvernforbundets seminar i Alta 10.04.2015.

Picasa

Presentasjon til foredraget her