Natursenter i Guovdageaidnu

Naturvernforbundet i Ávjovárri har tatt initiativ til oppretting av et natursenter i Guovdageaidnu og inviterer til åpent møte torsdag 26.11.2015

Skal vi lage Natursenter i Guovdageaidnu?

Naturvernforbundet i Ávjovárri vil ta initiativ til at det blir danna et natursenter i Guovdageaidnu. Formålet er å dokumentere og vise den rike naturen i kommunen vår og bruken av naturen. Senteret er tenkt brukt både av lokalbefolkninga, turister, skoler og forskere.

Vi håper du og din organisasjon/institusjon vil være med å diskutere og utvikle denne ideen, og inviterer dere til

Åpent møte på Kafe Risku torsdag 26.11.2015 kl. 1900.

På møtet vil vi legge fram flere tanker om hva et slikt senter kan gjøre, hvem det kan samarbeide med og hvordan det kan finansieres. Etterpå vil vi gi ordet til alle som kommer til å presentere deres syn på saka. Vi håper det på møtet kan settes ned ei gruppe som vil arbeide videre med saka.

Her er noen foreløpige tanker om hva et slikt natursenter kan gjøre:

Gjennom utstillinger, bilder, film osv. vise forskjellige naturbrukstradisjoner i Guovdageaidnu innafor fangst, fiske, reindrift og sanking av planter, bær m.m., og bruken av disse ressursene.

Gi barn og ungdom i kommunen mer kunnskap og interesse for naturen, slik at de vil bruke og verne den.

Gi turister informasjon om de naturrikdommene vi har, hva de kan oppleve her og hvordan de bør oppføre seg i naturen for ikke å ødelegge naturen og skape vansker for lokalt naturbruk.

Fungere som nasjonalparksenter for nåværende og eventuelle framtidige verneområder.

Vise flest mulig av de plante- og dyreartene som finnes i kommunen. Bidra til komplettering av Artsdatabanken.

Gjennom steinsamling og annen geologisk informasjon opplyse om det geologiske mangfoldet i kommunen og fylket, og om den utnyttinga som har vært av dette.