Naturvalg 2021

Før stortings- og sametingsvalget i 2021: Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner inviterte politikere til debatt om naturbaserte arbeidsplasser og industriarbeidsplasser i forbindelse med de planlagte utbyggingene i området.

Om arrangementet Naturvalg 2021 avholdt 06.08.2021 i Časkil i Porsanger – et samarbeid mellom Naturvernforbundet, Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk, NSR (Norske samers riksforbund) og Reinbeitedistrikt 14 A Spierttagáisá.

Fra invitasjon
Sett av fredag den 6. august til å hjelpe politikerne i Finnmark til å forstå at vi har en svært verdifull natur som er vårt fremste konkurransefortrinn i forhold til ungdommen og framtida.

Møt opp ved ordførerbenken en mil fra Lakselv i retning Børselv på fredag 6. august. Da er kaffen klar! Nyt utsikten ved Časkil, en av de beste utsiktspunktene ved Porsangerfjorden

Basecampen åpner fra kl. 14 med lokalt snadder på grillen – og senere blir det også valgflesk av god kvalitet. Alle er hjertelig velkommen!

Oppsummering etter treffet
Per Olaf Persen fra Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk ledet utspørringen av frammøtte politikere saklig og sterkt innen for fem tema som er gjengitt under her. Det var spesielt spørsmål 1 om forsyningssikkerheten og spørsmål 2 om energibehov – kraftbalanse, som ble krevende for den ene politikeren som var for 420 kV kraftlinja. Skryt til Jon Nikolaisen fra SP som møtte opp og forsvarte stemmegivingen til Porsanger SP i kommunestyremøte.

Vi hadde også invitert SP på Sametinget og listetoppene fra SP til Stortingsvalget, men disse hadde ikke anledning til å møte på kort varsel, så den diskusjonen får vi ta senere. AP ønsket også å møte, og vi får vel innvilge en debatt med noen av de 3 på topp til Stortingsvalget, eller kandidaten fra AP til presidentvervet, på et senere tidspunkt.

Per Olaf dokumenterte at forbruket i Øst-Finnmark var snitt på 125 mw, og maks belastning på 145 mw. Ved bygging av en 132 kV linje fra Lakselv til Adamselv vil man øke kapasiteten til Øst-Finnmark med 450 mw, det vil si mer enn tre-dobling av snittforbruket i 2020.

I Folkeaksjonen sitt utspørringsteam bidro også Egil Kvernmo.

Naturvernforbundet sin konklusjon
Det finnes ikke faglige og saklige argumenter for 420 kV-linja. Vi utfordrer både AP og SP toppkandidatene til å stille til debatt om disse spørsmålene. Vi skal gi dere mange anledninger til å svare på disse spørsmålene før valget.

Takk!
Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk ved Per Olaf Persen og Egil Kvernmo hadde gjort et særs grundig arbeid med planlegging og gjennomføring av utspørring av frammøtte politikere. Her er spørsmål vi alle kan bruke gjennom hele valgkampen! Stor takk!

Deltakere fra Naturvernforbundet og Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk, to av arrangørene.
Kjell M. Derås, Egil Kvernmo, Truls Gulowsen, Therese Hugstmyr Woie og Magnus Storvoll Strømseth

Media
Ságat 05.08. Inviterer til åpent treff og naturvalg
Altaposten 06.08. – Brennpunkt for naturvalgkamp i 2021 er i Finnmark (intervju med Kjell M. Derås. Betalingssak)
Ságat 09.08. Storstilt oppmøte på Naturvalg