Naturvernforbundet: – Enestående Finnmarksreklame

Finnmark får æren av åpne NRKs storslagne serie fra norsk natur som begynner 1. nyttårsdag. Norske naturperler er tittelen på NRKs nye satsning, og de to første programmene er viet den vakre og ville naturen i Finnmark.

– Bedre markedsføring av Finnmarks natur på sitt beste er det neppe mulig å få, sier leder i Naturvernforbundet i Finnmark Gunnar Reinholdtsen, også med tanke på at programmene vil bli solgt utenlands. De kommende nye turistgruppene ønsker ”frisk luft, ren natur, nordlys og unike naturopplevelser” iflg reiselivet. Denne programserien viser at naturen vår virkelig er enestående.

Øvre Pasvik og Gjesværtappan innleder de to første av i alt åtte programmer som er basert på NRKs storsatsing på nærkontakt med norsk natur. Og det på et nivå man tidligere knapt har vært i nærheten av. I fire og et halvt år har naturfotografene Arne Nævra Og Torgeir Lande brukt mer enn 400 døgn i kamuflasjetelt og gjort opptak med det ypperste som finnes av utstyr, i de mest spektakulære naturområdene i Norge. 

– Det blir Finnmarksnatur presentert ved to ytterpunkter, fra lun gammelskog i Pasvik til forblåste Gjesværstappan. Også for mange finnmarkinger blir dette en sjelden anledning til å stifte nærmere bekjentskap med noe av det ypperste fylket vårt har å by på av naturkvaliteter, understreker Reinholdtsen. – Her har vi utvilsomt noe å se fram til. 

Naturprogrammer på TV er en fantastisk mulighet til å vise frem mangfoldet i naturen og gi seeren opplevelser de færreste av oss noensinne vil oppleve annet enn på TV.

Norsk natur er verdt å vise frem og verdt å ta vare på og Naturvernforbundet er svært glad for at denne serien kommer, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet som i 2014 har kjempet for naturen i 100 år.

På svært mange av de stedene som filmes i denne serien har Naturvernforbundet vært en viktig pådriver for at området skal vernes. Vi håper programmet får enda flere til å forstå hvorfor vi må ta vare på de naturverdiene i Norge som nå er truet. Fuglelivet på Gjesværstappan trues av oljevirksomhet utenfor kysten. Naturen i Øvre Pasvik trues blant annet av planer om ny mellomriksvei. Naturen er vakker, men er også grunnlaget for alt liv på jorda, vi må bruke den med fornuft for fremtiden kan vi ikke skusle bort.


Kontakt

Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen tlf: 47463425
Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, tlf 97 18 33 79