Naturvernforbundet i Guovdageaidnu – Årsmelding for 2012/13

Styret har i perioden bestått av:

Leder: Svein Lund

Nestleder: Elias Paul Danielsen

Styremedlemmer: Johan Daniel Hætta

Anne Nesbakken

Varamedlem/kasserer Herdis Gaup Aamot

På årsmøtet 28.02.2012 ble det vedtatt å prioritere verneplaner og gruve.

Verneplanene for myr og våtmarksområder og nasjonalparker i Goahteluoppal og Øvre Anárjohka har det ikke skjedd noe med i perioden. Vi har etterlyst det fra departementet, men fått til svar at saka er til behandling. Vi har forøvrig ikke tatt nye initiativ.

Vi har arbeida mest med mineralutvinning, særlig Biedjovággi-saka. I tilknytning til årsmøtet holdt vi et åpent møte om gruver med innledning av Mads Løkeland. Presentasjonen hans er lagt ut på nettsida til fylkeslaget. I september arrangerte vi et åpent møte om Biedjovággi gruver, med innledninger av Svein Lund, Solveig Joks og Johan Klemet Kalstad. Flyttsamelaget skulle hatt innledning, men blei forhindra. Det møtte omlag 25 personer på møtet. Lokallaget har tatt initiativ til et gruveseminar for Nordkalotten i Kautokeino høsten 2013.

Årsmøtet vedtok å arbeide for å utvide lokallaget med kommunene Karasjok og Porsanger. Det har vært gjort lite med dette før nå rett før årsmøtet 2013, men vi håper dette nå går i orden.

Medlems- og styremøter

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter utenom årsmøtet. Det har vært 6 styremøter.

Mediadekning

Lokallagslederen har hatt flere avisinnlegg om Biedjovággi og gruver forøvrig, og også deltatt i debatt i radio.

Deltaking fylkes- og landsplan

Svein Lund er medlem av fylkesstyret og Anne Nesbakken vara til fylkesstyret. Tre fra lokallaget deltok på fylkesårsmøtet og to deltok på Barentskonferansen i Kirkenes i desember 2012. Svein har også deltatt på 3 landsstyremøter og representert Naturvernforbundet på kunnskapsinnhenting om mineralnæringa.

Medlemssituasjonen

Ved utgangen av 2012 hadde vi 23 betalende medlemmer.

Svein Lund

leder