Naturvernforbundet med nytt lokallag i Vest-Finnmark

24.02.2014 blei det i Hammerfest arrangert stiftelsesmøte for Naturvernforbundet i Vest-Finnmark Vi gjengir her pressemeldinga som blei vedtatt på møtet.

Melkøya natt

100-års jubilanten Naturvernforbundet får lokallag i Vest-Finnmark. Nussir ASAs planer framprovoserer engasjement for vern av natur og miljø.

Lokallag for Vest-Finnmark i Naturvernforbundet er stiftet 24.februar 2014 i Hammerfest.

Lokalaget vil jobbe for bevaring og vern av natur og miljø .

For vårt område vil disse sakene ha stor prioritering:

– Nei til Gruvedriftplanene i Repparfjord, mot påfyll av mer gift i sjøen vår.

– Støtte til kystopprøret, mot sentralisering og utarming av kystsamfunnene våre.

– Nei til monsterblokker på Molla i Hammerfest, mot ødeleggelse av bomiljø og fjæra vår.

– Nei til vindmøller i Kvalsund.