Naturvernforbundet med oppsiktsvekkende rapport: Tung subsidiering av fiskeflåtens CO2-utslipp

Den norske fiskeflåten står for 2,5 prosent av Norges totale CO2-utslipp – det samme som innenlands flytrafikk. Utslippene subsidieres med en halv milliard kroner årlig, samtidig som det skjevfordeles grovt mellom hav- og kystflåte. – Dette må opphøre, mener forfatter av rapporten, Gunnar Album, fiskeripolitisk rådgiver i Norges Naturvernforbund.

«Norsk fiskerinæring er i dag tilnærmet subsidiefri og står for en betydelig verdiskaping i det norske samfunnet.” St.mld. nr. 20 (2002-2003)

”Fiskerinæringa er ei subsidiefri næring og ønskjer … ikkje spesialbehandling …”
Styreleder i Fiskerbåtredernes Forbund, Inge Halstensen.

– Stemmer ikke, konstaterer Album. Flåten er unntatt fra både CO2-avgift og grunnavgift på drivstoff. Dette er avgiftsfritak som internasjonalt regnes som subsidier, subsidier som i 2008 utgjør knapt en halv milliard kroner.

Norges Naturvernforbund krever at ordningen opphører. For det første innebærer subsidiene en kraftig subsidiering av klimagassutslipp. For det andre er støtten svært skjevt fordelt mellom forskjellige flåtegrupper. Mens kystfartøy med lave utslipp får en støtte på mellom 5000 og 20 000 kroner per årsverk, får havgående fartøy mellom 100 000 og 170 000 kroner! På denne måten subsidierer staten det minst miljøvennlige fisket. Samtidig subsidieres et fiske som gir lite igjen til de mest fiskeriavhengige områdene i landet, mens fabrikkskip, som driver produksjon og fryserier ombord i konkurranse med fiskeindustrien på land, får subsidiert kraft. Avgiftsfritaket tilsvarer rundt 10 øre per kilowattime.

Naturvernforbundet foreslår at ordningen opphører og at man kompenserer noe av tapet ved å øke fiskarfradraget i ligningen fra 80 000 til 120 000 kroner. På denne måten vil man flytte subsidier fra forurensning til folk og fra den mest forurensende fiskeflåten til den mest miljøvennlige.

– En av grunnene til de store utslippene fra fiskeflåten kan nettopp være at den får subsidiert drivstofforbruket sitt, sier Album.

Les rapporten her: Drivstoffsubsidier og CO2-utslipp i fiskeflåten

Les Naturvernforbundets fiskerihvitbok: Hvitbok for norske fiskerier 2006

Temasider: Fiskeri og marint miljø Energi og klima

Støtt Naturvernforbundets arbeid for bærekraftig ressursforvaltning! Klikk her og les hvordan du kan bli medlem!

Hold deg oppdatert om miljønyheter – få gratis, ukentlig nyhetsbrev på e-post