Naturvernpartiet Høyre

Finnmark Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen forteller i NRK 06.03.2013 at han og partiet hans ønsker å sette vern av naturen i forgrunnen og økonomien i bakgrunnen i forvaltninga av reindriftsnæringa.

Det er et svært positivt signal fra den kanten. Vi går da ut fra at Finnmark Høyre også vil støtte fullt opp om Kautokeino Høyre sitt nei til gruve i Biedjovággi, og at Høyre også vil si nei til andre inngrep i naturen i reinbeiteområde, som vindkraftverk, vasskraftverk, hyttefelt osv. Og når man nå setter naturen foran økonomien, så ser vi fram til at Høyre nå sier nei til sjødeponi fra gruver og nei til oljeboring i Lofoten og Barentshavet. Da kan vi virkelig heie på naturvernpartiet Høyre!

Eller var det kanskje ikke slik det var ment?

Svein Lund

Medlem av Naturvernforbundet