Nei til oppdrettsanlegg i Latvika, Varangerfjorden

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Tana og Varanger, med støtte av Naturvernforbundet i Finnmark, 26.01.2014

HØRING ANG. UTVIDET OPPDRETTSANLEGG I LATVIKA

Naturvernforbundet i Finnmark og lokallaget i Tana/Varanger har sett på Villa Arctics søknad om etablering av ny lokalitet i Latvika, Varangerfjorden. Vi er kritiske til etableringen av følgende grunner:

1) Anlegget er planlagt plassert nært utløpet av Nyelv hvor det går opp både vill-laks og andre anadrome fiskearter. Vi frykter at rømming fra det nye anlegget kan skade de lokale fiskestammene som gyter i elva. Vi synes det er merkelig at Villa Arktic ikke selv har nevnt nærheten til Nyelva i søknaden.

2) Anlegget er plassert på et område av fjorden der lokale fiskere har fått gode fangster de siste årene. I likhet med de lokale fiskerne frykter også Naturvernforbundet for forurensingen som vil oppstå under mærene.

3) Innerst inne i Varangerfjorden er det flere gode lakseelver både Vesterelva, Bergebyelva og Jakobselva. Det er vel kjent at rømt oppdrettslaks har gått opp i disse elvene for å gyte. Med et nytt anlegg lengre inn i fjorden, vil dette problemet bare øke.

Ut fra disse grunnene oppfordrer vi politikerne i kommunestyret i Nesseby, om å si nei til Villa Arctics søknad.