Nei til sjødumping!

Tale av John Nystad, markering mot gruve i Kvalsund 24.08.2013

På vegne av Finnmarksaksjonen ønsker jeg alle dere velkommen til Kvalsund som vil være Finnmarks midte denne dagen! John Nystad heter jeg og er da en av tre som har initiert til denne politiske markeringen: NEI TIL SJØDUMPING!

3 mannskomite ble valgt i Karasjok i juni i år som skulle jobbe frem en markering mot dumping i sjø!

– Naturvernforbundet Finnmark ved leder Gunnar Reinholdsen

Repparfjord, NEI TIL DUMPING I SJØ Torulf Olsen, informasjonsansvarlig med egen facebookside.

Kárašjoga Sámeálbmot Bellodat, ved leder John Nystad!

I Karasjok for over 2 måneder siden var det flere ting som engasjerte meg da jeg fikk høre innleggene av de forskjellige innlederne som deltok på møtet!

  • Repparfjorden, da Folldalverk hadde sin virksomhet i fjellet her. Folldal verk hadde slange ut i fjorden med finmalt stein som man kvittet seg med innerst i fjorden.

  • Oppslag i FD (1974/75) om fiskekvaliteten som ble fanget i fjorden. Hvor lokalbefolkningen visste om den dårlige kvaliteten fisken hadde. Mager og infisert inntil ryggbeinet. Avisa hadde flere oppslag om nettopp den dårlige matkvaliteten fiskene i fjorden hadde!

Videre så reagerte jeg på de enorme mengdene som foreleserne trakk frem i planene til NUSSIR med sjødeponi.

Var i Narvik i Nordland for å skjønne hva en 100 000 tonner er.

På havna der sto en 70-80000 tonner som ventet på å bli lastet. – Da fikk jeg et bilde av hva 400 000 TONN egentlig er. 5 slike digre skip, 400 000 TONN svevestøv som vil bli vasket ut i de nærliggende fjordene og Barentshavet ÅRLIG!!!

Slik en av innlederne, Knut Altman, sa tilslutt: Vest Finnmark Jeger å fisk har prøvd alle politiske løsninger å få stoppet dette! Vi når ikke frem!

Han ga meg ett løft når han sa urfolksperspektivet må nå løftes frem for å få slutt på galskapen! – Derfra, fra det tidspunktet, har det siden ikke vært tvil om at vi løfter saken til der vi er i dag! Sammen innland/kyst.

Vi er så mange sammen, uavhengihg av hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvilken politisk tilhørighet vi har. Kun ett budskap har vi: STOPP galskapen. STOPP NUSSIRS planer om sjødeponi!

I Bidjovággis hjemkommune Guovdageaidnu vet de konsekvensene av gruvedrift ved at de har erfart hvilke dårlige konsekvenser dette har på miljøet ved hvordan giften spres ut i naturen, også via vann. De kjenner konsekvensene for hvordan dette er med på å MÅTTE gjøre plass til andre slik at GRUVESELSKAPET får utvinne mer.

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga sa i 1996 i Ráitevárri i Karasjok kommune til de som gjorde prøveboringer der. SAMEFOLKET HAR IKKE INVITERT DERE HIT—VENNLIGST PAKK SAMMEN TINGENE DERES OG REIS HERFRA!

Politisk har det vært, og fortsatt er det, i de samiske kommune også FOR og IMOT gruver.

MEN kommunene som erfarer og har erfart de dårlige konsekvensene av gruvevirksomhet har ett TYDELIG og KLART politisk NEI til gruvevirksomhet i kommunestyrene i Indre Finnmark.

Sáb tilkjennegir med tyngde at Sáb fullt ut støtter REINDRIFTSUTØVERNE som har tilhørighet til Bidjovággeområdet og deres kamp og Sáb støtter fullt ut Guovdageaidnu kommunestyres klare NEI vedtak i dette! BEGGE , både reindrifta i Bidjovággeområdet og kommunestyret skal VITE AT DE IKKE ER ALENE I DETTE, – alene i kampen mot gruveselskapet Arctic Gold!

På kysten i Kvalsund kommune hvor vi er nå, vil en slippe til gruvedrift med SJØDEPONI som løsning for å bli kvitt avfallet!

Grunnen til at jeg er her er RETT Å SLETT Å FÅ STOPPET GALSKAPEN. Ofre livet i fjorden og de nære havområder, Barentshavet ser jeg som en konsekvens av sjødeponi. På to uker, 14 dager skiftes vannet ut i Repparfjorden, enormt sterke strømmer. Derfor står jeg her å roper ett varsku og gjør oss selv oppmerksomme for å få stoppet sjødeponi!

Vi vet at det er mulig å få snudd dette slik at det ikke blir noe som helst av SJØDEPONI slik NUSSIR legger opp til.

Øynene både fra nasjonalt og internasjonalt hold vil forhåpentligvis rettes mot det som holder på å skje i ”miljølandet Norge”. Norge må sammenlignes i dette med land Norge IKKE vil sammenliknes med i sjødeponi spørsmålet, nemlig Ny Guinea og Tyrkia. De to landene dumper og i sjø.

Russland, Brasil, USA, TILLATER IKKE sjødeponi.

Sammen, ved å forene kreftene får vi dette til! – STOPP FORGIFTINGA NÅ!

LA IKKE GALSKAPEN SLIPPE TIL!!!

John Nystad