Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv

Innlegg av Gunnar Reinholdtsen, skrevet for Finnmark arbeiderpartis dialogkonferanse om mineralutvinning

18.06.2012 arrangerte Finnmark arbeiderparti dialogkonferanse om mineralutvinning i Finnmark. Naturvernforbundet var invitert, og fylkesleder Gunnar Reinholdtsen forberedte da dette innlegget. Dessverre fikk han ikke vist presentasjonen, men nå kan du lese den her.